Vereniging BOSK splitst in vier nieuwe verenigingen

Sinds 1 januari 2019 is Nederland vier nieuwe verenigingen rijker: CP Nederland, EMB Nederland, Schisis Nederland en Spina Bifida/Hydrocephalus Nederland. Deze vier verenigingen komen voort uit de BOSK, vereniging voor mensen met een lichamelijke handicap. De BOSK houdt na 66 jaar op te bestaan, maar geeft haar ervaring en kennis door aan haar opvolgers. De vier nieuwe verenigingen kunnen zich nu beter profileren met een duidelijker activiteitenpakket en aantrekkingskracht voor hun eigen doelgroep.

Ingestemd

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering op 15 december 2018 hebben de leden  ingestemd met het voorstel om de vereniging BOSK te splitsen in vier verenigingen:

• CP Nederland: voor ouders van kinderen met cerebrale parese en voor volwassenen met cerebrale parese
• EMB Nederland: voor ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen
• Schisis Nederland: voor ouders van kinderen met een schisis en voor volwassenen met een schisis, voor ouders van kinderen met Pierre Robin Sequentie en voor volwassenen met Pierre Robin Sequentie.
• Spina Bifida en Hydrocephalus Nederland: voor ouders van kinderen met spina bifida hydrocephalus en voor volwassenen met deze beperking.

Waarom dit besluit?


De BOSK heeft de afgelopen jaren intensief onderzocht onder de leden en de bredere achterban hoe men het werk van de vereniging waardeerde. Uit die contacten kwam duidelijk naar voren dat de verschillende doelgroepen binnen de BOSK veel beter uit de verf zouden kunnen komen. De algemene ‘noemer’ van de BOSK werd gewaardeerd vanwege kwaliteit, invloed en aandoeningsoverstijgende inspanningen (bijvoorbeeld voor kinderrevalidatie in het algemeen). Maar de algemene conclusie was dat CP, EMB, Schisis en Spina Bifida/Hydrocephalus zich onvoldoende konden profileren onder de BOSK-paraplu.
De vier nieuwe verenigingen kunnen zich nu beter profileren met een duidelijker activiteitenpakket en aantrekkingskracht voor hun eigen doelgroep.

Samenwerking


De vier verenigingen spreken, bij monde van hun voorzitters, nadrukkelijk de intentie uit om nauw samen te blijven werken. Die intentie is niet vrijblijvend; er is op de ALV een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld, die garandeert dat de vier verenigingen nauw met elkaar blijven optrekken in de eerste periode van drie jaar. De grootste van de vier verenigingen, CP Nederland, neemt daarbij vooralsnog het ondersteunende landelijke bureau onder haar hoede, dat zich zal inzetten voor alle vier de verenigingen. 

2019 staat volledig in het teken van het opbouwen van de nieuwe verenigingen.

Lees meer over de achtergrond van het besluit om vier nieuwe verenigingen op te richten op www.bosk.nl/splitsing.

Bron: Bosk