Twee nieuwe leden benoemd in Raad van Toezicht van VZVZ

0
630

VZVZ heeft twee nieuwe leden benoemd in haar Raad van Toezicht; mevrouw Madeleine de Cock Buning en mevrouw Henriëtte Prast. Hiermee geeft VZVZ verdere invulling aan haar nieuwe statuten door de Raad van Toezicht uit te breiden met twee onafhankelijke leden.

Mevrouw Prof. Mr. Dr. M. De Cock Buning

Mevrouw Prof. Mr. Dr. M. De Cock Buning is hoogleraar Auteurs-, Communicatie en Mediarecht aan de Universiteit van Utrecht en zij is daarnaast onder meer voorzitter van de Commissariaat voor de Media. Haar primaire aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht van VZVZ betreft juridische zaken.

Mevrouw Prof. Dr. H. Prast

Mevrouw Prof. Dr. H. Prast is hoogleraar Finance aan de Tilburg School of Economics and Management en namens D66 lid van de Eerste Kamer. Verder is mevrouw Prast lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Haar primaire aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht van VZVZ betreft financiële zaken. Daarnaast is zij lid van de Auditcommissie.

Beheer VZVZ

VZVZ verzorgt het beheer, de (door)ontwikkeling en de exploitatie van elektronische uitwisselingssystemen voor medische gegevens met als doel dat zorgverleners op het juiste moment over de juiste informatie beschikken ten behoeve van de juiste patiëntenzorg.

Op het gebied van elektronische uitwisseling van medische gegevens staat de komende jaren veel te gebeuren. Vanuit haar coördinerende rol zal VZVZ bijdragen aan de door het Informatieberaad Zorg gewenste landelijke infrastructuur en het faciliteren van patiënten om online inzage in hun medische gegevens te krijgen.

VZVZ is een vereniging van koepelorganisaties in de gezondheidszorg.

Bron: Stichting VZVZ Servicecentrum