Achter de littekens

Achter de littekens
Hulpverlenen bij zelfbeschadiging

Wat drijft mensen ertoe om zichzelf bewust te beschadigen? Zijn deze cliënten intrigerend, moeilijk, zielig, uitdagend, manipulatief, roepen ze afschuw op, angst of medelijden? Wat doet u als professional: wilt u hen redden, ligt de focus op de onderliggende problematiek of moet het destructieve gedrag eerst stoppen? Wat is de juiste manier om hiermee om te gaan?

Zelfbeschadiging

Meike Grol en Nienke Kool beschrijven wat zelfbeschadiging is, hoe cliënten ertoe komen om dit te doen en hoe u als hulpverlener deze cliënten kunt ondersteunen. Zij vullen theorie en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek aan met praktijkervaringen van hulpverleners en cliënten. Aan bod komen thema’s als verslaving, het onderscheid tussen zelfbeschadiging en suïcidaliteit, zelfbeschadiging als een manier van aandacht vragen en zelfbeschadiging binnen de huidige maatschappij. Aan de hand van theoretische beschouwingen en casussen komen de mogelijke behandelingen aan de orde.

Waardevol naslagwerkAchter de littekens is een waardevol naslagwerk voor psychologen, psychiaters, pedagogisch medewerkers, sociotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en poh-ggz, die te maken krijgen met cliënten die zichzelf beschadigen. Daarnaast richt het zich ook op medische professionals die deze cliënten tegenkomen op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost.

Meike Grol, is verpleegkundige en geeft gastlessen en trainingen in het omgaan met zelfbeschadigend gedrag. Zij heeft zichzelf vroeger beschadigd en schrijft zowel vanuit professioneel- als cliëntenperspectief. Nienke Kool is onderzoeker en verpleegkundige ‘niet praktiserend’. Zelfbeschadigend gedrag staat centraal in haar werk, zij combineert wetenschap met praktijk. 

Bron: SWP