0
632

Huisartsen en Patiëntenfederatie juichen initiatief toe

Patiënt kan eigen verwijsbrief nu online inzien via ZorgDomein

Breukelen – Huisartsen en andere verwijzers kunnen patiënten sinds kort online inzage geven in de verwijsbrief via ZorgDomein. Dit is een belangrijke stap in de ondersteuning van patiënten bij hun steeds actievere rol in de gezondheidszorg. Huisartsen en de Patiëntenfederatie verwelkomen het initiatief. Huisarts Bart Timmers: “Ik ben ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt.”

Huisartsen en andere verwijzers gebruiken ZorgDomein zo’n 11 miljoen keer per jaar om patiënten te verwijzen en diagnostiek aan te vragen. Sinds eind vorig jaar kunnen zij ook verwijsbrieven digitaal met patiënten delen. Veel huisartsen informeren patiënten al digitaal via ZorgDomein, over logistieke informatie rond de vervolgzorg: hoe komt de afspraak tot stand, welke voorbereiding is vereist? Dat gebeurt inmiddels ruim twee miljoen keer per jaar. Nu kunnen ze patiënten óók online toegang geven tot hun verwijsbrieven, aanvraagformulieren en persoonlijke berichten. De verwachting is dat steeds meer patiënten op deze manier geïnformeerd willen worden. 

Extra paar ogen

Patiënten online inzage geven in de verwijsbrief was een veel gehoorde wens van zowel verwijzers als patiënten. Het past in de trend waarbij de patiënt steeds meer de regie neemt over eigen gezondheid en zorg, en waarbij patiënt en behandelaar samen beslissen over het zorgtraject. Daarvoor moeten beide partijen kunnen beschikken over de benodigde informatie. De overheid ondersteunt deze trend door een beleid dat gericht is op meer transparantie: in 2020 moet een patiënt zijn eigen medische dossier kunnen inzien.

“Het is belangrijk dat de patiënt kennis kan nemen van de informatie die van belang is bij een verwijzing”, zegt Marcel Heldoorn, Manager Digitale zorg van de Patiëntenfederatie. Hij is dan ook positief over de online beschikbaarheid van de verwijsbrief. “Dit draagt bij aan betrokkenheid van patiënten bij hun eigen behandeling. Het biedt de mogelijkheid voor patiënten om zich beter voor te bereiden op het consult bij de specialist. Ook is het belangrijk om te weten wat de specialist wel en niet weet. Als de patiënt meeleest, kunnen fouten in de informatie makkelijker gecorrigeerd worden. Het extra paar ogen van de patiënt zorgt daarmee voor een betere kwaliteit van gegevens.” 

Meer vertrouwen

Uit de eerste ervaringen blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn met digitale inzage in de verwijsbrief. Goed om te weten voor verwijzers: in 90% van de gevallen roept de verwijsbrief bij patiënten geen extra vragen op, maar geeft het document de patiënt juist meer vertrouwen in het proces en de vervolgbehandeling.

Ook huisarts Bart Timmers ziet online inzage in de verwijsbrief als een goede stap naar meer transparantie: “Het is voor patiënten belangrijk om te weten: wat vraagt mijn dokter precies aan de specialist, en klopt het wat hij over mijn medische voorgeschiedenis vertelt? Zo kijk je dus gezamenlijk naar een verwijzing, je pakt het samen aan, en ik ben ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Je krijgt als patiënt ook een soort samenvatting van wat er op het consult besproken is. Zo zal de specialist een beter voorbereide patiënt op het consult krijgen.”

Timmers heeft in zijn praktijk positieve ervaringen met online inzage in de verwijsbrief: “Je zou verwachten dat meer mensen op de verwijzing terugkomen, omdat ze die nu kunnen bekijken. Maar dat heb ik de afgelopen maanden maar één keer meegemaakt. Een patiënt wilde in haar medische voorgeschiedenis een aandoening iets anders verwoord hebben, en dat was prima. Verder ben je als arts natuurlijk gewend om voor collega-artsen te schrijven, en het is wel even wennen om je verwijsbrief zo op te stellen dat het ook voor de patiënt inzichtelijk is. Maar zo veel werk is het ook weer niet, en je moet ook geen koudwatervrees hebben.”

Actievere rol

Bas Vermeulen geeft leiding aan het ZorgDomein-team dat patiënten ondersteunt bij hun steeds actievere rol in het eigen zorgproces: “ZorgDomein is al bijna twintig jaar bezig de zorg te verbeteren. We doen dit met behulp van slimme technologie, met als doel de zorg efficiënter en transparanter te maken. Die transparantie willen we ook voor patiënten bereiken, en online inzage in de verwijsbrief is daarvan een goed voorbeeld. Het was al langer mogelijk om een papieren kopie bij de praktijk op te vragen, maar een online versie maakt de informatie veel toegankelijker voor de patiënt. Inzage in de eigen verwijsbrief is een eerste stap naar meer regie voeren over de eigen zorg, en daarin faciliteert ZorgDomein patiënten graag.”

Over ZorgDomein

ZorgDomein is opgericht in 2000 als een van de eerste Nederlandse digitale dienstverleners in de zorgsector. Met zijn platform maakt ZorgDomein vraag en aanbod transparant, biedt het de patiënt meer keuzevrijheid, maakt het mogelijk dat zorgverleners beter geïnformeerd zijn en makkelijker met elkaar communiceren. Inmiddels is ZorgDomein veruit de meest gebruikte manier om patiënten digitaal te verwijzen, diagnostiek aan te vragen, teleconsulten te doen en over patiënten te overleggen. Vrijwel alle huisartsen gebruiken ZorgDomein, evenals bijna alle ziekenhuizen, vele andere zorginstellingen en steeds meer paramedici en vrijgevestigden in de GGZ. ZorgDomein voldoet aan de hoogste standaarden op het gebied van digitale veiligheid.

Bron: ZorgDomein

Vorig artikelCombinatie werken en leren in zorg en techniek fors in de lift
Volgend artikel?Carnavalsmuziek blijven horen? Bescherm je oren!
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.