Medicijnjournaal februari 2019 IVM via @Medicijngebruik

0
583

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor de interpretatie van onderzoeksresultaten, een nieuwe SGLT2-remmer en het afbouwen van antidepressiva. Maar ook informatie over Fentanyl, Zwangerschapspreventieprogramma valproïnezuur, overgevoeligheidreactie op psylliumvezels, interpretatie van geneesmiddelenonderzoek en discussiepunten voor het FTO.

Doel medicijnjournaal

Het Medicijnjournaal is ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Geneesmiddelenbulletin en Zorginstituut Nederland. De journaals worden gefinancierd door het ministerie van VWS. De Medicijnjournaals zijn onafhankelijk en worden zonder winstoogmerk of commercieel belang gemaakt en hebben als doel het verspreiden van farmaceutische kennis om de farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren.

Bron: IVM