Meekijken met operatie in het St. Anna Ziekenhuis: leren en verbeteren

Een 60-tal fysiotherapeuten uit de regio kregen afgelopen vrijdagmiddag 8 februari de mogelijkheid om live, via een videoverbinding, mee te kijken tijdens een orthopedische ingreep: het plaatsen van een schouderprothese. Doel van deze zogenaamde ‘live surgery’ bijeenkomsten is kennisdelen en samen werken aan een zo’n soepel mogelijk behandeltraject voor de patiënt. Deze live-surgery bijeenkomsten worden nu al een aantal jaren op rij georganiseerd en kunnen telkens rekenen op veel belangstelling.

Operatie

Tijdens de bijeenkomsten konden de deelnemers de operatie via een videoverbinding ‘realtime’ volgen. Tevens bestond er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de orthopeed in de operatiekamer. Aanvullend op het volgen van de operatie namen de aanwezigen deel aan verschillende workshops.

Meekijken

De operatie en de workshops bieden samen een mooi inkijkje in de zorg rondom patiënten die vaak zowel door eerstelijnszorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, huisartsen, etc) als tweedelijnszorgverleners (o.a. orthopeden) worden behandeld.

”Door dit soort sessies begrijp je elkaar beter, leer je van elkaars werkwijzen en ervaar je de mogelijkheden die de verschillende behandelingen bieden. We willen leren van elkaars ervaringen en zorgen dat diagnose, behandeling en revalidatie zo goed mogelijk op elkaar aansluiten”, aldus een van de betrokken orthopeden Rob Bogie. “Dat is pure winst voor ons als professionals maar zeker ook voor de patiënt.”

Bron: St Anna Ziekenhuis