Gehechtheid in de behandelkamer

Therapeutische interventies in beeld

Gehechtheid speelt een grote rol in de behandeling van psychische klachten, bij jong en oud. Het vormen van een veilige gehechtheidsrelatie is een belangrijke mijlpaal in het leven van kinderen en is van groot belang voor de verdere gezonde ontwikkeling. Gehechtheid vormt de basis voor het aangaan van relaties. Jeugdigen die een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie hebben opgebouwd, een achtergrond hebben van psychiatrische problematiek bij de ouder, adoptie, of een ontwikkelingsstoornis vormen een kwetsbare groep met een verhoogd risico op psychische- of gedragsproblemen.

Up-to-date

Een up-to-date overzicht van van behandelingen en interventies die nu in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulpverlening en de jeugd GGZ worden ingezet.

Aan bod komen onder meer preventieve behandelingen voor gehechtheidsproblemen als VIPP-SD, Basic Trust, VIB en Theraplay. De interventies PIPA en DDP die gericht zijn op gehechtheidsproblemen in pleeg- en adoptiegezinnen en meer intensieve behandelingen als Mentaliserende Therapie en Sensorimotor Therapie. Een overzicht dat laat zien hoe professionals vanuit de gehechtheidstheorie kunnen helpen bij het herstellen van een veilige gehechtheid.

Extra hoofdstuk als download! 


Corinne Verheule en Bettina Klein schreven een verhelderend artikel over de nog niet zo bekende behandelvorm symbooldrama, ook wel Katathym-Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.) genoemd. Het is een behandelvorm waarbij het zich voorstellen en beleven van innerlijke beelden op de voorgrond staat. Het artikel is hier gratis als extra hoofdstuk te downloaden.

Bron: SWP