Ondersteuning bij autisme thema van ‘Dag van de logopedie’

Begeleiding van cliënten met een autistische stoornis is het centrale thema tijdens de internationale ‘Dag van de Logopedie’ op 6 maart 2019. Veel mensen weten niet dat een logopedist gerichte ondersteuning kan bieden bij het omgaan met autisme.  

Mensen met wat officieel heet ‘een stoornis in het autistisch spectrum’ hebben moeite met communiceren. Ze worden vaak verkeerd begrepen. Ze vinden het lastig contacten met anderen te leggen. Kinderen zijn vaak sociaal onhandig en vallen bijvoorbeeld anderen steeds in de rede. Of ze nemen iets letterlijk dat figuurlijk is bedoeld. Bij de vraag ‘Wat is er aan de hand?’ kijken ze naar hun handen. Ze snappen niets van leugentjes uit beleefdheid omdat ze hebben geleerd dat eerlijkheid belangrijk is. 

Ingewikkeld

Voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum is inhoud en gebruik van taal ingewikkeld. Dat staat geheel los van hun intelligentie en sociale omgeving. Autisme komt voor bij één op de honderd Nederlanders. Logopedie kan ze ondersteunen omdat communicatie kern van het vakgebied is. Vanwege het belang van een grotere bekendheid van de mogelijkheden tot hulp, is autisme dit jaar het thema van de ‘Dag van de logopedie’. 

Manier van denken

De logopedist kan de kwaliteit van leven van betrokkenen en hun omgeving verbeteren door concrete begeleiding, in samenwerking met de cliënt, ouders en andere zorgverleners. Belangrijk is daarbij uit te gaan van de manier van denken van mensen met autisme. Dat vergt bijzondere vaardigheden. Logopedisten kunnen daarin gespecialiseerd zijn. Hoe lang de hulp duurt en hoe vaak er contact is, verschilt van persoon tot persoon. Soms is het een paar keer per jaar, soms een paar keer per week. Hulp door een logopedist maakt in Nederland onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekering.

Bron: NVLF