Nieuwe Unal Academy helpt zorgkosten migranten verlagen

De Amsterdamse zorgaanbieder Unalzorg start 21 maart met een eigen academie om de zorg en behandeling van allochtone kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en multiproblematiek efficiënter te maken. De nieuwe Unal Academy biedt zorgprofessionals een kennisplatform, geeft opleidingen en trainingen. Dat kan leiden tot een besparing van 30 procent op de zorgkosten.

Multiculturele hulpverlening

Unalzorg was dertig jaar geleden de eerste instelling die zich ging bezighouden met multiculturele hulpverlening. De zorgaanbieder heeft een eigen methodiek, een eigen opleiding en een eigen spel ontwikkeld om echt in contact te komen met cliënten en snel een goede hulpverlenersrelatie en vertrouwensband op te bouwen.

Met de Unal Academy wil Unalzorg deze kennis overdragen, zodat zorgbehoevenden uit diverse culturen efficiënter en voor minder geld geholpen kunnen worden. Volgens Unalzorg is rekening houden met de cultuur van allochtone cliënten namelijk essentieel voor effectieve zorgverlening.

Kennisplatform

De Unal Academy biedt zorgprofessionals een kennisplatform waar ze kennis kunnen halen en delen over uiteenlopende onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn. Daarnaast biedt de academie een eigen zorgopleiding, op maat trainingen en veel meer. Het doel is kennisoverdracht en meer aandacht voor interculturalisatie.

Veel diagnoses gaan mis bij migranten

Als zorgbehoevende mag je ervan uitgaan dat jij bij een zorginstelling de beste zorg krijgt. Toch gaat er vaak iets mis bij het stellen van de diagnose, vooral bij migranten. Dit zorgt voor langere trajecten, waardoor de zorg alleen maar duurder wordt. Migranten worden vaker geconfronteerd met veranderingen in hun sociale en culturele omgeving. Ook jongeren in psychische nood krijgen regelmatig te laat, geen of te lichte hulp, sinds de overheveling van de financieringsvorm naar de gemeente. Goed overleg tussen de hulpverlener en cliënt en werken vanuit de cliënt kan helpen de kans op fouten te verkleinen.

Eigen methodes

Unalzorg werkt zelf vanuit de cliënt, houdt rekening met de culturele normen en waarden en met de contexten waar de cliënt zich in bevindt. Zo ontwikkelde de zorgaanbieder de eigen A-Road methode, waarbij allochtone hulpverleners hun eigen culturele normen, waarden en taal als gereedschap gebruiken. Ook kwam Unalzorg met het eigen vraag- en antwoordspel ‘Huisje Thuisje’, waarmee hulpverleners al spelend contact maken met cliënten.

De Unal Academy wordt 21 maart gelanceerd in de Nieuwe Liefde in Amsterdam.

Bron: Unalzorg