Groninger huisartsen van start met digitale consultatie medisch specialist

De leden van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) starten officieel met  innovatieve digitale consultatie tussen huisarts en medisch specialist. Dit doet de GHC in samenwerking met het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis. Bij digitale consultatie stelt de huisarts digitaal een vraag aan een medisch specialist over een patiënt. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over medicatie. De medisch specialist beantwoordt deze vraag van de huisarts binnen twee werkdagen.

Veilig

Deze nieuwe overlegmogelijkheid gebeurt via een veilige digitale omgeving, ontwikkeld door ICT-bedrijf Calculus. Het streven is om deze werkwijze naar andere ziekenhuizen uit te breiden.

Officieel

De pilot Digitale Consultatie startte op 1 mei 2018. Deelnemers aan die pilot waren huisartsen die regelmatig naar het Martini Ziekenhuis verwijzen, zes grote poliklinieken van het Martini Ziekenhuis en later nog eens drie poliklinieken. Na de succesvolle pilot voeren de GHC, Menzis en het Martini Ziekenhuis deze manier van werken nu officieel in. Inmiddels is het mogelijk om elf specialismen* digitaal te consulteren. De verwachting is dat het aantal specialismen dit jaar verder groeit.

Zorg dicht bij de patiënt

Met digitale consultatie kan de patiënt vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en is het bezoeken van een specialist in het ziekenhuis niet nodig. Op die manier hoeft de patiënt zijn eigen risico niet aan te spreken voor een consult in het ziekenhuis.

Zorgverzekeraar Menzis is nauw betrokken bij de realisatie van deze nieuwe werkwijze. Etty ter Steeg, accountmanager zorginkoop bij Menzis vertelt: ‘Digitaal consulteren past binnen de visie van Menzis: zorg dichtbij als het kan, verder weg als dat nodig is. Voor de patiënt prettig dat hij op deze manier snel geholpen kan worden en niet hoeft te wachten op een afspraak met de medisch specialist.’

Uitbreiding

Het streven van de GHC is om digitaal consulteren uit te breiden naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Treant. Paul Rademaker, bestuursvoorzitter van de GHC: ‘Deze opschaling naar andere ziekenhuizen past bij onze ambitie om zorgvernieuwing voor de gehele regio te organiseren. Door deze eenduidigheid weet de zorgverlener én de patiënt in de provincie Groningen en Noord-Drenthe waar hij aan toe is.’

Verwijzingen voorkomen

In de pilot zijn tussen 1 mei 2018 en eind februari 2019 253 consultatievragen gesteld vanuit 66 huisartsenpraktijken. De verwachting is dat daarmee een substantieel aantal verwijzingen is voorkomen. Uit een analyse van de digitale consultaties blijkt dat voor 85% geen verwijzing voor hetzelfde specialisme plaatsvond binnen maximaal 31 dagen. Met het digitale antwoord van de specialist was de huisarts in staat de zorg te verlenen. Cardioloog en medisch manager Christiane Geluk van het Martini Ziekenhuis: ‘Naast het voordeel voor iedere individuele patiënt die niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en zo ook eigen risico bespaart, biedt digitale consultatie ruimte op onze polikliniek. Hierdoor vermindert onze telefoondruk en kan dit bijdragen aan het verkorten van de wachttijden. Onze medisch specialisten hopen daar waar het kan meer consultatievragen digitaal te ontvangen van de huisartsen.’

Flexibel

De huisartsen gaven in de evaluatie van de pilot aan blij te zijn met deze nieuwe overlegmogelijkheid. Zo waarderen ze de flexibiliteit van dit systeem. Emily Rozing, huisarts bij Gezondheidscentrum Ter Borch in Eelderwolde: ‘Digitaal consulteren werkt eenvoudiger dan bellen. Bij digitaal consulteren kan ik een vraag stellen aan een specialist op het moment dat het mij zelf uitkomt. Dit scheelt wachten aan de telefoon totdat ik de medisch specialist kan spreken. De specialist kan op zijn beurt de vraag beantwoorden wanneer hij hier tijd voor heeft.’ Daarnaast wordt de digitale consultatie vastgelegd in zowel het dossier van de huisarts als van het ziekenhuis. Ook deze vastlegging is bij bellen niet het geval.

Bron: Martini Ziekenhuis