Drie op de tien mantelzorgers zijn (te) zwaar belast

Veel mantelzorgers die structureel hulp geven aan een naaste zeggen zwaar (25%) of te zwaar (5%) belast te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag en MantelzorgNL onder 4600 mantelzorgers. Vier op de tien (39%) mantelzorgers geven aan dat ze taken zouden afstoten als er nog iemand zou zijn die mantelzorg kan verlenen. De helft (53%) wil wel op de huidige voet doorgaan en 5% zou het liefst helemaal stoppen.   

Nooit met vakantie

Een mantelzorger zegt: “Je moet altijd rekening houden met de zorgtaak die je hebt. Je kan bijvoorbeeld nooit zelf met vakantie of helemaal je eigen gang gaan. Je bent volledig ‘tot elkaar veroordeeld’.” 

Opeens ben je mantelzorger, je kan er niet onderuit

Acht op de tien (79%) mantelzorgers hadden nog nooit gesproken over het geven van structurele hulp, toen ze ermee begonnen. Voor 43% voelde het ook als iets waar ze op dat moment eigenlijk niet onderuit konden. “Het is heel langzaam zo gelopen, eerst kleine klusjes, toen een keertje naar het ziekenhuis rijden en dat is steeds intensiever geworden. Je rolt erin, voor je het weet ben je mantelzorger,” geeft een deelnemer aanDe helft (51%) zegt dat ze wel bewust voor mantelzorg hebben gekozen op het moment dat het aan de orde was, vaak door het zelf aan te bieden.  

Lees hier het verhaal van Peter, die vol overgave al 20 jaar mantelzorg geeft aan zijn demente vrouw Tilly

Mantelzorg maakt band beter

84% van de mantelzorgers geeft aan dat ze zich gewaardeerd voelen door de persoon aan wie ze mantelzorg geven, vaak een ouder of de eigen partner. Bij een derde (33%) is de band in positieve zin veranderd, bij 8% in negatieve zin.  

Vanavond staat de hele uitzending van EenVandaag in het teken van mantelzorg en presenteert Joyce Boverhuis de uitslagen van dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 24.730 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waarvan er 4.613 mantelzorg geven. Het onderzoek vond plaats van 10 tot en met 18 april 2019.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.
De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Bron: EenVandaag