Bijna kwart Nederlanders kampt met problemen spijsverteringsstelsel?

Bijna 1 op de 4 Nederlanders heeft maag-, darm- of leverproblemen. Het gaat om ruim 3,7 miljoen mensen. Dit blijkt uit onderzoek van Maag Lever Darm Stichting dat is uitgevoerd door het RIVM op basis van de meest recente en beschikbare cijfers van 2017. Ook laten de cijfers zien dat 15.000 mensen overlijden met een maag-, darm- of leveraandoening als onderliggende oorzaak. Dat is 10% van de totale sterfte. De zorguitgaven voor deze aandoeningen en ziekten bedragen bijna 3,3 miljard euro.

Bijna 60% van de mensen met maag-, darm- en leverproblemen is vrouw en ruim 40% man. De problemen kunnen erg verschillen qua ernst. Ze kunnen redelijk onschuldig zijn, zoals infecties aan het maag- darmkanaal tot zeer ernstig. Voorbeelden daarvan zijn chronische ontstekingsziektes en kanker van een van de spijsverteringsorganen. Ook is er variatie in tijdsduur van de problemen: van een paar dagen tot meerdere jaren.

Klachten spijsverteringsstelsel serieus nemen


Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting: ‘We zijn geschrokken van de 3,7 miljoen diagnoses bij de huisarts. Als je als Nederlander kanker krijgt, is de kans het grootst dat dit in één van de spijsverteringsorganen voorkomt. Daarnaast ontvangen honderdduizenden patiënten zorg bij een medisch specialist. Allemaal situaties die ook nog eens gepaard gaan met angst, schaamte, pijn, onzekerheid, eenzaamheid, onmacht en sterfte. We werken hard aan oplossingen, maar deze cijfers onderstrepen dat we als maatschappij het spijsverteringsstelsel serieus moeten nemen. Dat gaat niet alleen om vitale organen als je slokdarm, maag, lever, alvleesklier en darmen, maar ook over wat je eet, drinkt en hoeveel je beweegt.’

Medisch specialistische zorg

Ruim 625.000 mensen in Nederland hebben medisch specialistische zorg voor een MDL-aandoening gekregen. De meeste patiënten gingen naar de specialist in het ziekenhuis voor aandoeningen aan de dikke en dunne darm (zoals voor chronische darmontstekingsziekten als de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa), appendix en anus.

Sterfgevallen


Ruim 15.000 mensen overleden door MDL-aandoeningen. Het grootste deel van deze mensen (bijna 13.000) overleed aan kanker van het spijsverteringsstelsel. Meestal gaat het dan om darmkanker. Van alle vormen van kanker, komt kanker aan een onderdeel van de spijsvertering het meeste voor. Meer mannen dan vrouwen sterven aan kanker van het spijsverteringsstelsel.

Zorguitgaven


De zorguitgaven die zijn gemoeid met MDL-aandoeningen bedroegen in 2015 bijna 3,3 miljard euro. Een groot deel hiervan bestaat uit zorguitgaven voor kanker van het spijsverteringsstelsel (800 miljoen euro). Op jongere leeftijd hangen de kosten vooral samen met hepatitis en infecties aan het maag- darmkanaal. Darmkanker zorgt op oudere leeftijd voor de hoogste zorguitgaven.

Tool: “MDL artsen geven aan dat er een link bestaat tussen diverse algemene spijsverteringsproblemen en het ontwikkelen van spijsverteringskanker. Extra belangrijk dus dat er ook echt aandacht is voor de chronische ziekten”.

Toekomst


Het RIVM berekende op basis van alleen demografische ontwikkelingen wat de verwachting voor 2030 is. Daaruit blijkt dat in 2030 10% meer mensen bij de huisarts bekend is met problemen aan maag, lever of darm. Dit komt vooral door de vergrijzing. Het aantal gevallen kanker van het spijsverteringsstelsel neemt op basis van deze berekening met 25% toe.

“Mogelijk liggen deze percentages nog hoger. Dit komt door de toenemende ongezonde leefstijl. Hierdoor neemt obesitas toe en stijgt de kans op spijsverteringsziekten in het algemeen en leververvetting in het bijzonder,” aldus Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting. 

Aandacht voor spijsvertering


Tussen 6 en 11 mei vraagt de Maag Lever Darm stichting extra aandacht voor het spijsverteringsstelsel. De stichting start dan een landelijke langlopende campagne waarin het bewustzijn rondom het spijsverteringsstelsel centraal staat. Ook wordt de collecteweek gehouden. Met de opbrengst daarvan faciliteert Maag Lever Darm Stichting onderzoek en geeft het voorlichting met als doel de gezondheid van Nederland te verbeteren.

Bron: Maag Lever Darm stichting