Sterk vereenvoudigde regels voor parallel registreren bij medisch specialistische zorg

In de afgelopen periode hebben NFU, NVZ, ZN, FMS en NZa samengewerkt aan het vereenvoudigen van de NZa registratie- en declaratieregels. Het resultaat is dat de regelgeving voor parallelle zorgtrajecten per 1 januari 2020 vereenvoudigd wordt. Dit moet ertoe leiden dat de regeldruk vermindert en de wet- en regelgeving helderder voor alle partijen is. 1 mei 2019

Vereenvoudigen


De zogenoemde parallelliteitsregels in de medisch specialistische zorg (MSZ) worden met ingang van 1 januari 2020 eenvoudiger. Dit zijn regels die voorschrijven wanneer er twee of meer DBC’s naast elkaar (parallel) geregistreerd mogen worden. De zorgprofessional kan met deze nieuwe regels aan het begin van het zorgproces al de afweging maken of het openen van een tweede DBC gerechtvaardigd is. Ook zijn deze nieuwe regels procesmatig goed in te richten en zijn de gehanteerde begrippen meer in lijn gebracht met de praktijkvoering van ziekenhuizen en de werkwijze van medisch specialisten en andere zorgprofessionals.

Dit is het resultaat van het traject ‘Vereenvoudigen regelgeving MSZ’ waarmee de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in 2017 zijn gestart. Hierbij is hard gewerkt om voorstellen te doen voor het vereenvoudigen van regels voor medisch specialistische zorg. De NZa steunt dit initiatief van veldpartijen van harte en neemt ook deel aan dit traject.

Grootste knelpunt


In de verschillende inventarisaties die ten behoeve van het traject zijn gehouden, kwamen de huidige parallelliteitsregels steeds als grootste knelpunt naar voren. Deze sluiten volgens de betrokken partijen onvoldoende aan bij de praktijk van ziekenhuizen en de werkwijze van medisch specialisten en andere zorgprofessionals. Ook is gebleken dat deze regels in de praktijk zeer verschillend worden toegepast in de ziekenhuizen.

Bij huidige regels veel controle en herstelwerk achteraf


In het naleven van deze regels lopen partijen ook tegen structurele problemen aan. De huidige parallelliteitsregels zijn namelijk niet goed in de zorgprocessen in te richten of te automatiseren. Daardoor zijn deze regels onvoldoende ondersteunend aan nieuwe vormen van toezicht, zoals Horizontaal Toezicht en zorgt dit voor veel controle en herstelwerk achteraf. Parallelliteitsregels leveren ook de meeste administratieve last op in het zelfonderzoek dat ziekenhuizen jaarlijks uitvoeren en in andere vormen van achterafcontroles.

Eenduidige werkwijze


De NFU, NVZ, ZN, FMS en NZa zijn nu tot een gezamenlijk voorstel gekomen om de parallelliteitsregels met invoering per 1 januari 2020 te vereenvoudigen. De NZa heeft de voorgestelde wijzigingen overgenomen in de Regeling medisch-specialistische zorg voor 2020. De NFU, NVZ, ZN en FMS werken de komende tijd nog een gezamenlijke registratiewijzer uit voor de eenduidige toepassing van deze sterk vereenvoudigde regels. Deze wordt eind mei 2019 ter beschikking gesteld aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ook zijn er afspraken gemaakt over een eenduidige werkwijze voor het in kaart brengen van de impact van deze wijziging in regelgeving. De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2020. Tot die tijd blijven de huidige regels van toepassing.

Afspraken in lijn met hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg


In de afgelopen twee jaar lag de focus van het gezamenlijke traject ‘Vereenvoudigen
regelgeving MSZ’ op de registratie- en declaratieregels van de NZa. Dit traject past binnen de afspraken die gemaakt zijn in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord MSZ en is in lijn met initiatieven rondom het (ont)regelen van de zorg. Het doel is ook in lijn met projecten van de NZa om haar eigen regelgeving te onderzoeken op mogelijkheden tot het schrappen of vereenvoudigen van regels. 

Bron: NFU


Vorig artikelMeander in Amersfoort opent grootste kliniek voor hyperbare zuurstoftherapie
Volgend artikelGenerieke middelen in halfjaar 5,5% duurder
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.