NHG en NeLL bundelen krachten voor betrouwbare e-health

Samenwerking voor wetenschappelijke onderbouwing van online gezondheidsinformatie en digitale toepassingen

‘Zijn al die nieuwe apps en platforms wel betrouwbaar?’ ‘Worden mijn data alleen gebruikt voor mijn gezondheid?’ ‘Welke e-health-toepassingen kan ik mijn patiënt aanraden?’ Niet alleen zorggebruikers en patiënten, ook zorgverleners hebben moeite om hun weg te vinden in het woud aan e-health-toepassingen. Digitale informatie vinden en verwerken is niet altijd makkelijk, laat staan gezondheidsapps kiezen en op de juiste manier gebruiken.

Goed gebruik van e-health

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het National eHealth Living Lab (het onafhankelijke, wetenschappelijke kennisplatform voor e-health – www.nell.eu) hebben daarom een intentieovereenkomst gesloten en gaan samenwerken om wetenschappelijke onderbouwing en goed gebruik van e-health toepassingen in Nederland te stimuleren.

Zelfregie

Betrouwbare online-informatie en e-health-toepassingen maken zelfregie en zelfzorg mogelijk. Zo blijkt Thuisarts.nl mensen te helpen bij het vinden van antwoorden op vragen waarvoor zij anders de huisarts hadden geraadpleegd. Thuisarts.nl is een initiatief van het NHG, dat huisartsen sinds 2012 ondersteunt bij de voorlichting van patiënten en biedt het informatie aan zorggebruikers over gezondheid en ziekten.

Thuisarts.nl

Veel Nederlanders raadplegen bij zorgvragen tegenwoordig als eerste Thuisarts.nl. Onderzoek wijst uit dat de bestaande site de bezoekers dusdanig adviseert dat zij minder vaak contact opnemen met de huisarts. Wij zijn ervan overtuigd dat de informatie nóg specifieker op de persoon toegesneden kan en dat het waardevol is Thuisarts.nl uit te breiden met voorlichting over relevante en wetenschappelijk bewezen effectieve e-health-toepassingen. Wij kijken er erg naar uit dit samen met NHG op te pakken,” aldus Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, in het bijzonder e-healthtoepassingen in disease management en oprichter van NeLL.

Betrouwbaar

E-health kan ook bijdragen aan meer zelfregie van zorg en gezondheid. Mits de tool betrouwbaar is en goed gebruikt wordt, kan e-health meer inzicht geven in de eigen gezondheid, zet een app aan tot het maken van gezonde leefstijlkeuzes of zorgt het voor beter gebruik van medicatie. Voor zorgprofessionals draagt e-health bij aan het bieden van persoonsgerichte zorg en kan het helpen bij een meer efficiënte praktijkvoering.

Samenwerken

NHG en NeLL gaan samenwerken om de mogelijkheden van zelfregie en zelfzorg voor inwoners van Nederland te vergroten en zorgprofessionals handvatten te geven voor het gebruik van e-health binnen bestaande zorgprocessen.

Lastig

Maar het grote aanbod maakt het lastig om keuzes te maken. Naast veelbelovende of bewezen effectieve toepassingen zijn er helaas ook veel onzinnige toepassingen. NHG en NeLL geloven dat e-health volledig geïntegreerd onderdeel wordt van de reguliere zorg.

“Kwalitatief hoogwaardige zorg is vaak blended care: digitale zorgtoepassingen gecombineerd met persoonlijke aandacht van een zorgprofessional. Dit kan alleen als we weten wat werkt en wat niet. Continu wetenschappelijk onderzoek naar digitale zorgtoepassingen is dan ook van groot belang”. Aldus Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter van het NHG.

Thuisarts.nl platform voor e-health

De overeenkomst tussen NHG en NeLL betekent onder meer dat partijen samen optrekken om wetenschappelijke toetsing en criteria te ontwikkelen om digitale gezondheidsinformatie en zorgtoepassingen te beoordelen. Deze criteria kunnen gebruikt worden bij de doorontwikkeling van Thuisarts.nl tot platform voor onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinformatie én e-health.

Digitale vaardigheden

De zorggebruiker kan daardoor straks op Thuisarts.nl bij de informatie over aandoeningen ook informatie over relevante e-health toepassingen vinden. Ook willen NHG en NeLL meer aandacht voor digitale vaardigheden en e-health in de huisartsopleidingen en nascholingen.

Bron: NHG