Meerderheid Nederlandse werknemers met beperking ervaart belemmeringen op werkvloer

Onderzoek Microsoft: meerderheid Nederlandse werknemers met beperking ervaart belemmeringen op werkvloer

  • 68 procent van de Nederlandse bedrijven heeft beleid ontwikkeld voor werknemers met een (tijdelijke*) lichamelijke beperking
  • Slechts 45 procent van de Nederlandse bedrijven heeft een beleid ontwikkeld voor werknemers met een situationele** beperking
  • Driekwart van de medewerkers (73 procent) wordt 100 procent ziek gemeld bij een tijdelijke (lichamelijke) beperking
  • Ongeveer de helft van de medewerkers (46 procent) heeft toegang tot aangepaste software of technologie bij een (tijdelijke) beperking
  • Extra: Vandaag – op Global Accessibility Awareness Day – ontvangt Microsoft Nederland het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid 

Beleid

Bijna zeven op de tien van de Nederlandse bedrijven (68 procent) geeft aan een beleid te hebben ontwikkeld voor werknemers met een (tijdelijke*) lichamelijke beperking. Desondanks ervaart een meerderheid van de werknemers (54 procent) die in de afgelopen twee jaar zo’n beperking heeft ervaren, belemmeringen tijdens werkzaamheden.

Praktisch

Dit blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Team Vier dat in opdracht van Microsoft Nederland is uitgevoerd onder HR-managers en medewerkers van Nederlandse bedrijven. De maatregelen die bedrijven momenteel nemen voor werknemers met een beperking zijn voornamelijk praktisch van aard en gericht op fysieke beperkingen.

Belangrijk

Hans van der Meer, manager Microsoft 365 bij Microsoft Nederland: “Het is belangrijk dat iedereen binnen een organisatie de kans heeft zijn of haar werk optimaal te kunnen uitvoeren, ook als er sprake is van een tijdelijke of permanente lichamelijke beperking. Wanneer je als werkgever geen voorzieningen treft om mensen met een dergelijke beperking in staat te stellen om – mits de werkzaamheden dit toestaan – te kunnen doorwerken, kunnen de kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van tijdelijke werknemers behoorlijk oplopen.”

Download hier de volledige infographic.

Bagatelliseer situationele beperkingen niet

Naast de fysieke, zichtbare beperkingen, zijn er ook situationele** beperkingen. Deze beperkingen zijn minder zichtbaar, maar kunnen wel een belemmering zijn. In Nederland is bijvoorbeeld ongeveer één op de twaalf mannen en één op de tweehonderd vrouwen kleurenblind. Maar denk ook bijvoorbeeld aan mensen met dyslexie. “Dit soort beperkingen verdienen ook onze aandacht,” aldus Van der Meer. Toch blijkt uit het onderzoek dat slechts 45 procent van de Nederlandse bedrijven een beleid heeft ontwikkeld voor werknemers met een situationele beperking.

Grote obstakels

“Het bewustzijn van de verschillende typen beperkingen moet omhoog”, zegt Van der Meer. “Zowel zichtbare als minder zichtbare beperkingen kunnen voor werknemers grote obstakels vormen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Iemand met kleurenblindheid kan veel moeite hebben om bijvoorbeeld diagrammen in presentaties te lezen en kan daardoor belangrijke informatie missen. Iemand met dyslexie kan meer moeite hebben met het lezen van voor zijn functie belangrijke teksten. Het is daarom belangrijk om alle soorten beperkingen serieus te nemen. Door te investeren in nieuwe technologie en toegepaste software kan talent optimaal worden ingezet.”


Direct ziekmelden van medewerkers met een tijdelijke beperking

Opvallend is dat 73 procent van de medewerkers die de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met een tijdelijke beperking, direct 100 procent is ziekgemeld door de werkgever, zo blijkt uit het onderzoek. Dit brengt hoge kosten voor organisaties mee, terwijl er tegenwoordig verschillende mogelijkheden zijn waardoor werknemers met een tijdelijke beperking in veel gevallen gewoon aan het werk kunnen en zo kosten bespaard kunnen worden. Daarnaast is het voor mensen belangrijk dat ze deel kunnen blijven uitmaken van de werkomgeving.

Volledig overzicht

Het volledige overzicht van de resultaten van het onderzoek lees je in het blog van Hans van der Meer. Download hier de infographic. Voor meer informatie over inclusiviteit en toegankelijkheid binnen Microsoft, verwijzen wij graag naar de Microsoft Accessibility-pagina.

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid


Op 16 mei 2019 heeft Microsoft Nederland het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) ontvangen. Dit keurmerk is bedoeld om de maatschappij voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking toegankelijker te maken. Denk aan mensen met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond. Het Keurmerk wordt na een uitgebreide toets verstrekt door Stichting Ongehinderd.

Foto: Microsoft Nederland ontvangt Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid

Bron: Microsoft