Handboek COPD geeft mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden meer eigen regie

Van de 600.000 mensen in Nederland met COPD, is maar liefst 46% beperkt gezondheidsvaardig. Die grote groep COPD-patiënten heeft moeite om zelfstandig hun aandoening te managen. Daarom ontwikkelden Pharos en het Longfonds het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ en een gesprekskaart.

Betere zelfzorg

Hiermee kunnen zorgverleners mensen met COPD beter begeleiden. Zij krijgen meer kennis en regie over hun ziekte, wat tot betere zelfzorg leidt. Voor zorgprofessionals zijn trainingen beschikbaar om meer op maat te kunnen communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Eenvoudige voorlichting

Het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ geeft patiënten informatie en tips voor goede zelfzorg in eenvoudig Nederlands. Het handboek bevat veel afbeeldingen bij de korte teksten. Het geeft eenvoudige voorlichting over COPD, wat de patiënt zelf kan doen en welke hulpverleners betrokken zijn. Ook bevat het boek een lijst met uitleg van moeilijke woorden en een overzicht om de dag te plannen.  Aan de hand van de illustraties op de gesprekskaart kan de zorgverlener een bepaald onderwerp bespreken met de patiënt.

Met ervaringsdeskundigen

Pharos en het Longfonds ontwikkelden het handboek en de gesprekskaart in samenwerking met experts van het NHG, V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners, V&VN Longverpleegkundigen, CAHAG en de Stichting ABC. Een eerste versie is vorig jaar uitgebreid getest bij mensen met COPD in een aantal huisartspraktijken. Op basis van die pilot is de definitieve versie tot stand gekomen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars financierde het project. Eerder ontwikkelde Pharos soortgelijk materiaal over diabetes.

Trainingen voor professionals

Bij het handboek horen twee trainingen voor zorgprofessionals. De training ‘Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening’ is gericht op het aangepast communiceren met patiënten en het geven van goede begeleiding bij hun zelfzorg.
De training ‘Effectieve inhalatie instructies voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden’ richt zich op het geven van effectieve inhalatie instructies en effectief communiceren.

Bestellen

Huisartsen, POH’ers en longverpleegkundigen kunnen het handboek en de gesprekskaart bestellen op www.pharos.nl Opgeven voor de trainingen kan ook via de website.
Op www.longfonds.nl/zorgverleners staat informatie over het handboek met ervaringen uit de praktijk. Pharos en het Longfonds hopen met dit voorlichtingsmateriaal en de trainingen de zorg en ondersteuning voor mensen met COPD verder te verbeteren.

Bron: Pharos