Startup helpt patiënten met zelfmanagement en wijst de weg naar oplossing zorgproblemen

Boekeentherapeut.nl lanceerde op 4 juni officieel een nieuwe website waarmee patiënten gemakkelijker een deskundige complementaire therapeut kunnen vinden. Het platform start met 14 door zorgverzekeraars geaccepteerde therapiesoorten en enkele honderden erkende therapeuten.

Vermindering van zorgproblemen

Het platform helpt patiënten om beter invulling te geven aan het door de overheid gewenste zelfmanagement en promoot de inzet van complementaire therapeuten als oplossing voor het verminderen van de zorgproblemen. De betaalbaarheid en effectiviteit van de reguliere zorg is de voornaamste bron van zorg. Met name als het gaat om chronische ziekten, waar naar schatting 8,8 miljoen Nederlanders last van hebben. 

Zorg betaalbaar houden

Als oplossing zet de overheid onder meer in op het ‘zelfmanagement’ van patiënten. Het zo veel mogelijk zelf zorg dragen voor de behandeling en de omgang met chronische ziekten in het dagelijks leven. In Huisarts & Wetenschap, tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap, wordt getwijfeld of patiënten hiertoe wel in staat zijn. Onder meer vanwege een gebrek aan goede informatie. Ondersteuning door de eerstelijns zorgverleners zal daarom nodig blijven. Deze zijn echter overbelast en het groeiend aantal vacatures stemt niet optimistisch voor de toekomst.

Complementaire therapieën en therapeuten

Complementaire therapieën en therapeuten kunnen uitkomst bieden. Wetenschappelijk is aangetoond dat bepaalde therapieën net zo effectief zijn als reguliere behandelingen, aldus de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde en het Platform Integrale Gezondheidszorg. Verder leveren deze behandelmethoden aantoonbare kostenbesparingen op, blijkt uit onderzoek van Prof. Kooreman van de Universiteit Tilburg.

Bovendien is de patiënttevredenheid met betrekking tot complementaire behandelingen, zoals acupunctuur en homeopathie, buitengewoon hoog (80-90% is tevreden tot zeer tevreden). Dit is mede te danken aan de holistische benadering van therapeuten, bevestigen zowel CBS-onderzoek als enquêtes van beroepsverenigingen. 

Minder druk op reguliere zorgverleners

“Met de inzet van de vele duizenden complementaire therapeuten die beschikbaar zijn kunnen chronisch zieke patiënten beter worden geholpen, kosten bespaard en de druk op reguliere zorgverleners verminderd. We hebben hier met een klassieke win-win-situatie te maken. Het zou eeuwig zonde zijn om het potentieel van deze hoogopgeleide en gepassioneerde zorgverleners onbenut te laten”, aldus Jan Brouwer, initiatiefnemer van het nieuwe platform.  

Patiënten en samenleving profiteren

Het is nu vrij lastig en tijdrovend voor patiënten om betrouwbare informatie te vinden over complementaire therapeuten. Dat komt mede omdat er in Nederland meer dan 70 beroepsverenigingen actief zijn, ieder met hun eigen platform waarop relatief weinig informatie te vinden is over de aangesloten therapeuten.

De nieuwe website van Boekeentherapeut.nl stelt patiënten in staat om snel een overzicht te krijgen van de mogelijkheden en keuzes te maken op grond van bijvoorbeeld de kosten en behandelervaring van therapeuten, reviews en wetenschappelijke informatie. Tegelijkertijd kunnen therapeuten hun specifieke deskundigheid en ervaring onder de aandacht brengen van een grotere groep potentiële cliënten. 

Samen bouwen

Dit alles geheel in lijn met het motto van de startup: samen bouwen aan een gezonde, alternatieve toekomst, waarbij iedereen profiteert. Van patiënten, reguliere zorgverleners, de therapeuten, de overheidsfinanciën tot en met de samenleving als geheel.

Bron: Boekeentherapeut.nl