Hartstichting in 2018: succes door betrokkenheid

0
568

2018 was een succesvol jaar voor de Hartstichting. De Hartstichting ontving 52 miljoen euro aan inkomsten, dankzij de inzet van ruim 500.000 donateurs, ruim 5.000 vrijwilligers en bijna 50.000 collectanten. Dit blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de stichting.
Floris Italianer, directeur Hartstichting: ‘Dankzij onze donateurs, vrijwilligers, partners, wetenschappers en alle collega’s, was 2018 weer een prachtig jaar voor de Hartstichting, met concrete resultaten op het gebied van burgerhulpverlening, gezonde leefstijl en onderzoek. Ik dank iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Zo komt een gezonder hart voor iedereen steeds weer een stapje dichterbij.’


Massale inzet op burgerhulpverleners en meer AED’s


De Hartstichting zet zich in voor een landelijk dekkend netwerk om mensen binnen 6 minuten te helpen bij een hartstilstand. Daarvoor zijn voldoende AED’s nodig, en genoeg mensen die hulp kunnen bieden, de zogenoemde burgerhulpverleners. Eind 2018 waren er ruim 207.000 burgerhulpverleners, 37.000 méér dan het doel voor dat jaar. ‘Een mooi en bemoedigend resultaat’, zegt Italianer, ‘je ziet hoe dit leeft bij de mensen.’
Het aantal AED’s stond eind 2018 op 18.000.  De Hartstichting streeft naar een netwerk van 30.000 AED’s en blijft volop inzetten op de realisatie van meer plekken waar AED’s beschikbaar zijn. In 2018 was het project BuurtAED een groot succes. Tienduizenden buurtgenoten sloegen de handen ineen en realiseerden samen 694 BuurtAED’s.


Sportverenigingen rookvrij


De Alliantie Nederland Rookvrij, waar de Hartstichting mede-oprichter van is, streeft naar een Rookvrije Generatie en wil alle kinderen die vanaf 2017 zijn geboren rookvrij laten opgroeien. Een belangrijk middel om dat doel te realiseren is het creëren van rookvrije buitenruimten. De Hartstichting zet in op volledig rookvrije sportverenigingen. Eind 2018 waren dat er al 729, een stijging van 525 ten opzichte van het voorgaande jaar.


Bijdragen aan onderzoek


De Hartstichting investeerde in 2018 20,4 miljoen euro in onderzoek. De Hartstichting richt zich daarbij onder andere op onderzoek dat leidt tot het eerder opsporen van hart- en vaatziekten, om beter te kunnen behandelen en dus gezondheidswinst te behalen.
Ook investeert de Hartstichting ieder jaar in wetenschappelijk talent via de zogenoemde Dekkerbeurzen. In 2018 ging er onder meer geld naar onderzoek om schade na een hartinfarct te beperken en repareren, en het voorkomen van boezemfibrilleren.
Tenslotte startte de Hartstichting in 2018 zes unieke crowdfunding-acties. Wetenschappers konden hun onderzoek hiervoor aanmelden. Haalden ze zelf voldoende fondsen binnen, dan verdubbelde de Hartstichting het bedrag.


Dutch CardioVascular Alliance


Een mijlpaal was de oprichting van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een nieuwsamenwerkingsverband van twaalf organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op hetgebied van hart- en vaatonderzoek. De DCVA bundelt krachten en is er onder meer op gericht om medische oplossingen voor de patiënt sneller naar de praktijk te brengen. Ze levert een essentiële bijdrage aan de doelstelling van de Hartstichting, de stijging van hart- en vaatziekten in 2030 met 50% verminderen. Zo komt een gezond kloppend hart voor iedereen binnen handbereik en leven meer mensen langer en in betere gezondheid.
Meer weten? Zie www.hartstichting.nl/jaarverslag.

Bron: Hartstichting

Vorig artikelOnderzoek: ‘Overheid moet vaccinatie verplichten’
Volgend artikelSuccesvol 2018 voor Flevoziekenhuis
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.