80% van ZZP’ers in de Zorg te naïef over arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tulpenfonds is de beoogde basisverzekering voor ZZP’ers

Meer dan 80% van de ZZP’ers die werkzaam is in de zorg heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dit omdat een eventuele premie een groot deel van het inkomen zal beslaan. Reden voor de hogere premie is dat de risico’s door verzekeraars hoger worden ingeschat waardoor deze meer premie vragen met als gevolg dat de verzekering een groot gedeelte van het inkomen opslokt.

Groter solidariteitsgehalte

Dit blijkt uit een analyse van het Tulpenfonds. Een verzekeringsinitiatief voor ZZP’ers met een veel groter solidariteitsgehalte. Hierdoor kan de prijs van de verzekering spectaculair zakken en meer garanties geven dan bestaande producten.

Wakker liggen

Maudie Derks CEO Acture Groep en woordvoerder Tulpenfonds: ‘Wat mij fascineert is dat ZZP’ers in de zorg zich veelal bewust niet verzekeren tegen uitval en verlies van inkomen. Iedere ondernemer ligt daar toch regelmatig van wakker. Want als het fout gaat dan heb je echt een probleem. Je moet je bezit zoals je huis ‘opeten’ en je vervalt op termijn in de bijstand. Dat wil niemand.

Betaalbare verzekering

Maar zie maar eens een betaalbare verzekering te vinden. Wij hebben bij de ontwikkeling van ons product dan ook de vraag omgedraaid. Niet wat moet het kosten als we alles leveren, maar wat kunnen we leveren voor € 50 bruto in de maand. Dat leidde tot een basisproduct waar we volledig achter staan.

Tulpenfonds

Het Tulpenfonds, is nu al een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) met vier heldere premiecategorieën van 50, 100, 150 of 200 euro met hulp bij herstel vanaf dag één. Zo is een kraamverpleegster van 25 jaar 50 euro per maand kwijt en een wijkverpleegkundige van 45 jaar 100 euro per maand. De aov heeft verschillende kenmerken van de verplichte basisverzekering waar de politiek en de sociale partners op dit moment over nadenken.

Beste sociale zekerheid

De verzekering heeft het een vaste eigenrisicoperiode, een vast verzekerd (minimum)inkomen en de begeleiding is gericht op het weer zelfstandig kunnen verwerven van inkomen onder het principe: het hebben van werk is de beste sociale zekerheid. Het streven is om een omvang te creëren waarbij er een fonds ontstaat dat zo solidair is dat uiteindelijk 97% van de aanvragen wordt geaccepteerd.’

Het Tulpenfonds is er van overtuigd dat marktwerking alsnog voor de oplossing kan zorgen. Een ZZP’er wil immers geen opgelegde verplichting van een verzekering met alle gedoe van dien. Die wil zelf beslissen welke keuze hij of zij wil maken.

Bron: Tulpenfonds