Exotenweek met aandacht voor invasieve exoten

Exotenweek met aandacht voor reuzenberenklauw, rivierkreeft, springbalsemien, tijgermug en meer

Op vrijdag 21 juni gaat het van start, de Week van de Invasieve Exoten. Een week waarin de uitheemse planten en dieren centraal staan die hier schade veroorzaken aan ondermeer natuur en gezondheid. Het is alweer de vierde editie van dit evenement, met lezingen, excursies, natuurwerk, de start van een onderzoek en zelfs een rechtszaak. De activiteiten vinden plaats in Groningen, Assen, Lelystad, Zeewolde, Biddinghuizen, Zwijndrecht, Dordrecht, Den Haag, Wilnis, Nijmegen, Aarle-Rixtel en Tilburg. 

Extra aandacht

Vanaf vrijdag 21 juni geeft Klaas Nanninga tijdens de rondleidingen in zijn natuurmuseum in Groningen extra aandacht aan de uitheemse planten en dieren die er te vinden zijn.

Fietsexcursie

Op zaterdag 22 juni kunt u in Assen mee met een fietsexcursie invasieve exoten, georganiseerd door de plaatselijke afdeling van IVN en KNNV.  Samen met een lezing over het onderwerp (op woensdagavond 19 juni) vormt dit een Minicursus invasieve exoten. 

Reuzenberenklauw

Eveneens op zaterdag 22 juni organiseert Landschapsbeheer Flevoland samen met gemeente Zeewolde in de ochtend een actie rond de reuzenberenklauw in  deze plaats. Dit is een plant die niet alleen schadelijk is voor de inheemse natuur, maar ook een risico oplevert voor de gezondheid van mens en hond. U kunt meehelpen deze exotische planten te verwijderen, de organisatie zorgt voor koffie, thee en wat lekkers.

Excursie

Op zondagochtend 23 juni is er een excursie, georganiseerd door Natuurvereniging Eiland IJsselmonde. U kunt dan met Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop exoten, mee op zoek naar de invasieve exoten in de Hooge Nesse, een natuurgebied bij Zwijndrecht.

Rivierkreeft

Op maandagmiddag 24 juni vindt in Dordrecht het startevenement plaats van de veldproef ‘Rivierkreeft uit de Rivier’. Er zijn diverse soorten exotische rivierkreeften, die schade opleveren voor de natuur, maar ook voor het waterbeheer. Het evenement wordt georganiseerd door Good Fish Foundation. Ook zal dan het rapport ‘Knelpunten voor de beroepsvisserij op rivierkreeften’ gepresenteerd worden.

Tijgermug

Op dinsdagochtend  25 juni is er bij de Raad van State een rechtszitting over openbaarheid van informatie over de tijgermug.  Met name gaat het over de locaties waar de gezondheidbedreigende muggen aangetroffen worden. Minister Bruno Bruins van Medische zorg en Sport wil die geheim houden, maar volgens het platform Stop invasieve exoten gaat het om milieu-informatie en heeft iedereen er recht op om te weten waar ze precies gevonden worden. De zitting is vrij toegankelijk voor publiek.

Lezing

Diezelfde avond is er in Wilnis een lezing over invasieve exoten, georganiseerd door IVN Ronde Venen & Uithoorn. De lezing wordt gegeven door Michiel Verhofstad, projectleider bij Floron.

Woensdagmiddag 26 juni organiseert Landschapsbeheer Flevoland weer een actie rond de reuzenberenklauw. In Lelystad wordt ook de speciaal ontwikkelde reuzenberenklauwboor ingezet om deze woekerende exoot te verwijderen. Landschapsbeheer zorgt voor instructie, begeleiding, gereedschap, handschoenen, koffie en thee met een versnapering. 

Reuzenbalsemien

Donderdagmiddag  27 juni  kunt u in het dorpsbos van Biddinghuizen meehelpen om reuzenbalsemien (ofwel springbalsemien) te verwijderen. Ook deze actie wordt georganiseerd  door Landschapbeheer Flevoland. Het handmatig uittrekken van de planten is gemakkelijk maar door de wijde verspreiding in het bos is het een uitdaging om alle planten op te sporen.

Op zaterdag 29 juni kunnen de handen nogmaals uit de mouwen, maar dan in Nijmegen. Daar worden zowel springbalsemien als reuzenberenklauw verwijderd. Dit om de biodiversiteit (de natuurlijke variatie aan soorten) meer ruimte te geven. Deze activiteit wordt georganiseerd door IVN, Beleef & Weet adviesbureau duurzaamheidseducatie, Stichting Bargerveen, FLORON, Radboud Universiteit, NEC-E, Waterschap Rivierenland, in het kader van de actie Wiede Wieden Weg.

Op zondagochtend  30 juni kunt u meedoen met een lezing en  excursie bij Aarle-Rixtel, georganiseerd door IVN Laarbeek. Bij de koffie krijgt u iets lekkers, gemaakt van Japanse duizendknoop.

Diezelfde ochtend is er ook wandeling invasieve exoten in Tilburg, georganiseerd door de lokale afdeling van IVN.

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.wvdie.nl . Ook is het nog mogelijk om via deze site een activiteit aan te melden.

De Week van de Invasieve Exoten (hashtag: #wvdie) is een initiatief van stichting platform Stop invasieve exoten, met medewerking van Reinholding Meetings.

Bron: stichting platform Stop invasieve exoten