Artsen formuleren visie op samen beslissen

Er is steeds meer aandacht voor samen beslissen – ook wel gedeelde besluitvorming of shared decision making genoemd. De Federatie Medisch Specialisten heeft een visie op samen beslissen geformuleerd.

Overgrote meerderheid

Uit de visie blijkt dat een overgrote meerderheid van de medisch specialisten het erover eens is dat samen beslissen tot betere zorg leidt. Toch ervaart bijna de helft van de artsen belemmerende factoren bij het toepassen van gezamenlijke besluitvorming. Huib Cense, chirurg en vicevoorzitter van de Federatie: ‘Artsen vinden dat een beslissing over een medische behandeling altijd samen met de patiënt moet worden gemaakt. Maar, dan moet er in dat proces wel voldoende ruimte zijn voor de dialoog met de patiënt over de best passende medische behandeling. Samen beslissen is geen eenmalige actie maar een proces dat goed moet worden ingericht.’

Alle opties

De Federatie definieert samen beslissen dan ook als het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen.

Samen beslissen

In een peiling die de Federatie onder medisch specialisten heeft uitgezet, ervaart bijna de helft (45%) belemmerende factoren bij het goed inrichten van het proces samen beslissen. Genoemd worden: tijdsdruk, logistieke factoren zoals gebrek aan ruimte of inflexibele poliplanning, financiering en gebrek aan hulpmiddelen zoals keuzehulpen of ondersteunend personeel.

Training

Daarnaast geeft in totaal 64% van de specialisten aan behoefte te hebben aan een training die gezamenlijke besluitvorming ondersteunt. De aanbeveling is dan ook dat er meer aandacht moet komen voor samen beslissen in de opleiding en (na)scholing om een positief effect op de bewustwording en de benodigde vaardigheden van artsen te realiseren.

Ondersteuning

Ook moet er gekeken worden naar de ondersteuning voor medisch specialisten bij het goed organiseren van het proces van samen beslissen in hun zorginstelling, waarbij het gaat om tijd, financiering en juiste hulpmiddelen. En tot slot moeten wetenschappelijke verenigingen samen met patiëntenorganisaties de regie pakken op de ontwikkeling en ontsluiting van betrouwbare keuzehulpen en patiënten informatie.

Voor meer feiten en cijfers verwijs ik u naar het volledige nieuwsbericht: https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/artsen-formuleren-visie-op-samen-beslissen

De visie vindt u hier: https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/FMS_Visiedoc-SamenBeslissen%282019%29_v02.pdf

Bron: Federatie Medisch Specialisten