Hoogste rechter buigt zich over geheime informatie rond tijgermug

De Raad van State houdt dinsdag 25 juni een rechtszitting over de openbaarheid van informatie over de tijgermug. Deze informatie wordt geheim gehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Met name gaat het om de locaties in een woonwijk in Veenendaal, waar de gezondheidsbedreigende exotische mug in 2016 is gevonden.

Informatie openbaar maken

Tevens betreft het een vondst van tijgermuggen bij een Lucky bamboobedrijf waarvan de NVWA niet eens openbaar wil maken waar dat in Nederland is gelegen. Volgens stichting platform Stop invasieve exoten, die de zaak heeft aangespannen, moet de NVWA deze informatie openbaar maken op basis van een internationaal verdrag over milieu-informatie.

Virussen en parasieten

De tijgermug kan meer dan 20 virussen en parasieten overdragen op mens en dier, waaronder zika, knokkelkoorts, chikungunya, verschillende vormen van encefalitis (hersenontsteking) en hartworm. Ziekten waar vaak geen vaccin voor bestaat en soms tot de dood kunnen leiden. De exotische mug kan bepaalde virussen, zoals het denguevirus, zelfs overdragen op zijn nageslacht. Daardoor kunnen tijgermuggen in Nederland het virus op iemand overdragen, zonder hier eerst iemand te steken die de ziekte heeft. Bovendien is de mug overdag actief en heeft hij een pijnlijke steek, waardoor hij zeer hinderlijk is.

Privacy bewoners

Vorig jaar bepaalde de Rechtbank Amsterdam dat de NVWA de informatie niet openbaar hoefde te maken. Openbaarmaking van de locaties van de vondsten in de Veenendaalse woonwijk Dragonder-Noord zou indruisen tegen de privacy van de bewoners. Ook het voorstel van het platform om de locaties te vervagen, waardoor meerdere woningen onder de ‘vlek’ zouden vallen, werd niet door de rechtbank gehonoreerd, omdat de herleidbaarheid dan nog steeds groot zou zijn. Volgens het platform zijn de (eventueel vervaagde) locaties mede relevant om te bepalen of er verband is met een bandenbedrijf dat vlakbij de wijk gevestigd is.

Milieu-informatie

Wat betreft het Lucky bamboobedrijf waar tijgermuggen gevonden waren, vond de rechtbank dat openbaarmaking van de naam en het adres van het bedrijf niet hoefde plaats te vinden. Volgens de rechter was er geen sprake van milieu-informatie omdat de mug niet gevestigd was.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Als het betoog van de rechtbank over de privacy gevolgd zou moeten worden, dan zouden de NVWA of andere overheidsinstanties niet eens meer een straat mogen noemen. Toch is dit wel de praktijk. Zo meldde de gemeente Westervoort vorig jaar dat een bewoner van ’t Biezenweitje (een straat) een tijgermug had gevonden. En nog vorige maand werd gemeld dat de gelekoortsmug in Huissen bij de straten Schoren en Molensteen was gevonden.”

Biodiversiteit

“Dat de tijgermug onderdeel uitmaakt van de biodiversiteit, en daarmee valt onder het begrip ‘milieu-informatie’ in de zin van het Verdrag van Aarhus,  is onder meer af te leiden uit een website die door de rijksoverheid zelf is opgezet: www.biodiversiteit.nl. Vestiging is daarbij geen voorwaarde. Om al deze redenen heeft het platform hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De zitting is op dinsdag 25 juni. Een mooi toeval is dat die dag in de Week van de Invasieve Exoten valt,” aldus Reinhold.

De zitting start om 10.45 uur en kan door iedereen worden bijgewoond. Men moet wel 15 minuten van tevoren aanwezig zijn. Het adres is Kneuterdijk 22 in Den Haag.

Bron: Stichting platform Stop invasieve exoten