Actiegroep Paramedie: “Continuïteit zorg is in gevaar”

Beroepsgroepen bundelen krachten in landelijk protest

De regeldruk en omstandigheden bemoeilijken het werk van paramedisch professionals zodanig, dat zij de noodklok luiden tijdens een protest bij de Tweede Kamer. De Actiegroep Paramedie, bestaande uit vertegenwoordigers uit de fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie, logopedie en oefentherapie, demonstreerde op 3 juli in Den Haag tegen de regeldruk en slechte omstandigheden waarbinnen zij zorg moeten verlenen. Zij bieden Kamerleden een brief aan met daarin de belangrijkste pijnpunten die de eerstelijnszorg tegenwerken. Er werden meer dan 1.000 zorgverleners verwacht. 

Niet snel genoeg  

Ondanks dat de minister na eerdere acties vorig jaar wel verandering probeert door te voeren, gaat het te traag volgens de zorgprofessionals. Het plan van de minister en het bestuurlijk akkoord zijn goede initiatieven. Brenda van Gent, mede-initiatiefnemer van de actie, woordvoerder van de Actiegroep Paramedie en woordvoerster van de Actiegroep Fysiotherapie: “Wij zijn blij met de stappen die worden gezet, maar het moet sneller. We zien na een jaar nog te weinig actie en tastbaar resultaat. Daar waar de politiek juist inzet op de waarde van de paramedische zorg in de gehele zorgdiscussie, worden wij nog niet gefaciliteerd om die belangrijke taak in te blijven vullen.” 

Continuïteit in gevaar

De actiegroep is bang dat de continuïteit van de eerstelijnszorg in gevaar komt. “De plannen van de politiek zetten zwaar in op de eerstelijnszorg. Daar zijn wij blij mee, want de eerstelijnszorg heeft een belangrijke rol in het gehele zorgstelsel. Door de eerstelijnszorg effectief in te zetten kan op zorgkosten juist worden bespaard. Deze plannen vragen echter juist om meer zorgverleners in de eerstelijn. En daar zien wij problemen ontstaan. Uit meerdere bronnen, zoals de zorgmonitor van de NZa, blijkt dat professionals de eerstelijnszorg juist verlaten vanwege de regeldruk, lage tarieven en andere omstandigheden die uitoefenen van onze beroepen lastig maken. Minder zorgprofessionals betekent minder zorg. Daar maken wij ons zorgen over.” 

Faciliteren

De grootste pijn bij de paramedici zit hem op drie punten: paramedici zijn veel tijd kwijt met regels en administratie, een ander gaat op de stoel van de behandelaar zitten en bepaalt aan de hand van regels en aannames welke zorg voldoende zou moeten zijn en de tarieven zijn niet voldoende om de kosten te kunnen dekken, goed personeel aan te trekken en te behouden, te investeren in opleidingen en ontwikkelingen bij te kunnen houden. 

Zorg als luxeproduct

“Als wij het tij niet weten te keren lopen steeds meer collega’s weg uit de eerstelijnszorg. Zonder voldoende zorgverleners in de eerstelijn, kunnen wij niet de juiste zorg op de juiste plek leveren. Als we niet oppassen, wordt zorg een luxeproduct. Dat stuit ons als zorgprofessionals tegen de borst, wij vinden dat iedereen altijd toegang moet hebben tot de juiste zorg.” 

Bron: DOK30 Communicatie