0
820

Den Haag komt als eerste gemeente met Aanvalsplan Vaccinatie

De gemeente Den Haag heeft als eerste gemeente een actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen. Met het ‘Aanvalsplan Vaccinatie’ neemt Den Haag het voortouw om samen met het Rijk de uitbraak van ziektes zoals de mazelen te voorkomen. ‘De huidige vaccinatiegraad in Den Haag is zorgwekkend. Ik wil er als wethouder Zorg alles aan doen dat onze kinderen in vrijheid, veilig en gezond op kunnen opgroeien.’ Dit zegt Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid.

De aanleiding van het Aanvalsplan Vaccinatie is de dalende vaccinatiegraad in de gemeente Den Haag. Als voorbeeld: de vaccinatiegraad van de tweejarigen daalde van 89,4% in 2017 naar 87,9% in 2018. Dat is ver beneden het percentage van 95% dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt om de groepsbescherming te realiseren. Daarom is de Haagse ambitie een vaccinatiegraad van 95% voor alle zuigelingen, kleuters en schoolkinderen.

Het bereiken van dat doel vergt een lange adem, erkent wethouder Parbhudayal. Daarom wil dit college van burgemeester en wethouders in Den Haag als tussenstap de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als norm stellen. Het RVP beschermt kinderen tegen 12 ernstige infectieziekten. ‘Bovendien wil ik door een grote campagne uitdragen dat vaccineren én het bestrijden van infectieziekten een collectieve verantwoordelijkheid is. Ik ben een liberaal wethouder, ik ben van mening dat de vrijheid van de een eindigt waar die van een ander begint.

In het Aanvalsplan is een aantal concrete acties opgenomen die de gemeente de komende tijd gaat uitvoeren. Naast de eerder genoemde stadsbrede campagne, moet het vooral makkelijker worden om te laten vaccineren. Den Haag zet daarom onder meer in op mobiele vaccinatieteams, en het flink verbeteren van de bereikbaarheid, openingstijden en beschikbaarheid van vaccins en vaccinatiemomenten. Ook start de gemeente Den Haag een zogenaamde Haagse Vaccinatie Alliantie om kennis en kunde over dit onderwerp te delen. Verder komt er een toolkit voor professionals. Wordt er stevig ingezet op betere voorlichting en gaat de gemeente Den Haag groepsvoorlichters en influencers inzetten.

Tijdspad uitvoering en monitoring
De looptijd van het aanvalsplan loopt tot 2022. Er is al gestart met de Haagse Vaccinatie Summit op 4 en 5 juli. Na de zomer wordt het uitvoeringsplan nader uitgewerkt en start de campagne. In samenwerking met het CJG Den Haag, GGD Haaglanden en andere betrokkenen worden de activiteiten en acties van het uitvoeringplan gedurende de looptijd gerealiseerd en gemonitord. Voor het effect van het aanvalsplan op de verbetering van vaccinatiegraad maakt de gemeente Den Haag gebruik van de jaarlijkse metingen en monitoring van het RIVM en GGD.

Meer informatie
Aanvalsplan Vaccinatie (RIS303183)

Foto: Marijn Beekman