Vervalste VOG’s in omloop

De VNG is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd over het feit dat er vervalste Verklaring Omtrent Gedrag in omloop zijn. Deze week heeft een detacheringsbureau in de zorg contact opgenomen met Justis dat zij vervalste VOG’s waren tegen gekomen.

Justis vraagt extra aandacht voor echtheidskenmerken VOG

De echtheid van de VOG kunt u alleen vaststellen via het originele (papieren) exemplaar. Via een PDF of een kopie kunt u de echtheid van de VOG niet vaststellen. Vraag daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat u de echtheid van de VOG kunt vaststellen. Zo voorkomt u misbruik.

Het is de taak van de organisatie/werkgever om te controleren of iemand een echte VOG heeft en geen vervalsing.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Echtheidskenmerken van de VOG

De VOG heeft de volgende echtheidskenmerken:

  • Het papier is voorzien van een raster en het blauwe Rijkslogo.
  • Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
  • Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
  • Onder een UV-lamp verandert het blauwe nummer in de rechterbovenhoek van kleur.
  • In het papier is een hologram zichtbaar.

Voorbeeld Verklaring Omtrent het Gedrag PDF document | 89 kB | 13-4-2018

Vraag altijd naar het originele exemplaar

Het is de taak van de organisatie of werkgever om te controleren of iemand een echte VOG heeft en geen vervalsing. Vraagt u daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat u de echtheid van de VOG kunt vaststellen. Dit voorkomt misbruik.

Twijfelt u of een VOG echt is? Neem dan contact op met Justis.

Bron: VNG