Veel animo voor obligatielening Bernhoven

Voor de converteerbare obligatielening van Bernhoven voor de regio is veel animo. Er zijn drie goed bezochte informatiebijeenkomsten geweest en er staan er nog enkele op stapel.  Er is door medewerkers en inwoners van de regio vooralsnog een bedrag van ruim 500.000 euro ingelegd. Om meer inwoners de kans te geven om te participeren is de inschrijvingstermijn van de obligatielening voor de regio verlengd tot en met 15 oktober aanstaande.

Van plicht naar recht

Tijdens de informatiebijeenkomsten bleek dat de belangstelling voor een ‘reguliere’ obligatielening groter is dan voor een converteerbare obligatielening. Daarnaast blijkt de omzetting naar aandelen voorlopig niet waarschijnlijk door het nieuws van de minister van VWS dat winstuitkering in de zorg voorlopig in de ijskast staat. De directie van Bernhoven heeft daarom besloten om de conversieplicht van de obligaties om te zetten naar een recht. Dit betekent dat eigenaren van een of meerdere Bernhovenobligatie(s) kunnen kiezen om hun ingelegde bedrag retour te krijgen, of eventueel toch te converteren naar aandelen, mits de regelgeving rondom de winstuitkering wijzigt.

Bernhoven van en voor de regio

Bernhoven is het ziekenhuis voor de regio. Met focus op zorg dichtbij waar met grote betrokkenheid uit liefde voor mensen de allerbeste gezondheidszorg wordt gecreëerd. Niet alleen de mensen die in Bernhoven werken voelen zich bij hun ziekenhuis betrokken. Een ziekenhuis heeft ook voor de inwoners van de regio grote betekenis. Om betrokkenheid voor de regio tastbaar te maken, is het mogelijk om obligatiehouder te worden. De converteerbare obligatielening Bernhoven kent een looptijd van negen jaar met een jaarlijkse rente van 4%. De minimale inleg is 500 euro en inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 15 oktober 2019.

Extra informatiebijeenkomsten

Bernhoven organiseert nog drie informatiebijeenkomsten voor de regio:

  • 9 september in de raadzaal van de gemeente Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1, Sint-Oedenrode (aanvang 19.30 uur); 
  • 12 september in het restaurant van Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden (aanvang 19.30 uur);
  • 3 oktober in het restaurant van Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden (aanvang 17.00 uur).

Bron: Bernhoven