Prinses Margriet brengt werkbezoek aan oogonderzoeksprogramma ter gelegenheid van World Sight Day

0
335

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden brengt donderdagmiddag 10 oktober een werkbezoek aan het oogonderzoeksprogramma van Bartiméus voor mensen met een verstandelijke beperking bij ’s Heeren Loo in Ermelo.

Bartiméus is een organisatie die zich inzet voor alle mensen die blind of slechtziend zijn. VISION 2020 Netherlands, een projectgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ondersteunt het oogonderzoeksprogramma van Bartiméus. Het doel is om vermijdbare slechtziendheid en blindheid op te sporen. De geconstateerde oogaandoeningen, die frequent voorkomen, zijn vaak te verhelpen met een nieuwe bril of een staaroperatie.

Prinses Margriet is beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands en spreekt met begeleiders en oogartsen over een samenwerkingsmodel voor het opsporen en behandelen van slechtziendheid en blindheid. Daarnaast woont zij een demonstratie van een oogscreening bij.

World Sight Day

De WHO vraagt jaarlijks op World Sight Day aandacht voor onnodige blindheid en slechtziendheid. World Sight Day (WSD) is een jaarlijkse bewustmaking dag op de tweede donderdag van oktober. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor blindheid en slechtziendheid. World Sight Day 2019 vindt plaats op 10 oktober 2019.

World Sight Day is hét moment om stil te staan bij onze ogen en het zien. Rond deze dag organiseert de Oogvereniging in samenwerking met ziekenhuizen in heel Nederland informatiebijeenkomsten over het ouder wordende oog. Ook Bartiméus doet mee.

De World Health Organization (WHO) heeft de tweede donderdag van oktober uitgeroepen tot World Sight Day. Het doel van deze jaarlijks terugkerende dag is om blind- en slechtziendheid zo veel mogelijk te voorkomen. Het thema dit jaar is ‘Vision First’.

Oogzorg

In veel landen is oogzorg niet zo vanzelfsprekend en toegankelijk als in Nederland, maar ook in ons land kunnen we niet om World Sight Day heen. Iedereen kan problemen krijgen met zijn ogen. Juist in Nederland is er meestal meer aan te doen dan mensen soms denken. Tijdig opsporen en behandelen kan veel problemen met het zien en met het gezichtsveld voorkomen. In het hele land organiseert de Oogvereniging dan ook informatiebijeenkomsten.