Electro Convulsie Therapie dreigt te verdwijnen door verlaging tarieven

Depressie Vereniging wijst tariefverlaging voor ECT sterk af

De Depressie Vereniging reageert geschrokken op het nieuws dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven voor Electro Convulsie Therapie (ECT) per 1 januari met bijna 30 procent gaat verlagen. Omdat het voorgestelde tarief niet kostendekkend zal zijn, is de vrees dat ziekenhuizen en ggz-instellingen ECT steeds minder zullen aanbieden.

Chronische depressie

Uit onderzoek* blijkt dat in Nederland relatief weinig gebruik wordt gemaakt van deze behandelmethode. Terwijl vooral patiënten met een chronische depressie hier baat bij kunnen hebben. Met de tariefverlaging die de NZa voorstelt, is de kans groot dat steeds minder ziekenhuizen ECT zullen aanbieden. Daarmee wordt de behandeling onbereikbaar voor patiënten die het zo hard nodig hebben.

Formeel bezwaar

In de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen zou juist méér gebruik gemaakt moeten worden van ECT. Het bereik van ECT is nu relatief laag in vergelijking tot de ons omringende landen. Met deze tariefverlaging is de kans op een groter bereik nihil geworden. Een aantal betrokken partijen, waaronder de Depressie Vereniging, heeft formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit van de NZa.

Onterecht slecht imago ECT

ECT is een evidence based goed werkende ingreep, die last blijft houden van een slecht imago door een aangrijpende scene uit de film One Flew Over The Cuckoo’s Nest. Hoewel de film al in 1975 uitkwam, blijft de scene waarin de hoofdpersoon elektroshocks krijgt toegediend, terugkomen in de discussie over ECT. De Depressie Vereniging is van mening dat alle gesprekken over ECT gevoerd moeten worden vanuit feitenkennis. Wanneer patiënten die het nodig hebben, ECT onthouden wordt, is het zeer wel mogelijk dat deze patiënten de zin van het leven niet meer zien, met alle gevolgen van dien, waaronder suïcidepleging.

*) Elektoconvulsiethertapie bij persistente depressive in Nederland; zeer lage toepassingsgraag. Tijdschrift voor Psychiatrie: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/535/articles/11854

Bron: Depressie Vereniging