Op volle kracht vooruit

0
601

Pal voor de zomer staken we samen een noodpijl af om aandacht te krijgen voor onhoudbare situaties in onze wacht- en spreekkamers: kwetsbare patiënten die door wachtlijsten, patiënten-stops, sluitende SEH’s en personeelstekorten tussen wal en schip raken en geen kant meer op kunnen. Dankzij jullie steun – bijna 4000 collega’s ondertekenden het pamflet – vormde deze noodkreet een mooi eerste signaal richting politiek, media en de zorgsector. Maar zoals ook al voor de zomer aangegeven: voor daadwerkelijke verbetering is er veel meer nodig. Zo lieten Kamer en kabinet rond Prinsjesdag maar weer eens zien dat de problematiek van onze patiënten én de huisartsenzorg niet bepaald topprioriteit heeft. Dit najaar gaan we dus met volle kracht door. Hoog tijd om jullie daarover bij te praten.


Verhalen uit de praktijk


De eerste stap is de wereld buiten de zorg nog concreter te laten zien wat er mis gaat in de praktijk. Voor een bundeling van praktijkvoorbeelden vroegen we jullie in de vorige nieuwsbrief om ons jullie eigen ervaringen te sturen. Ook daar is massaal op gereageerd: we ontvingen over de honderd reacties, ruim voldoende om over de schrijnende situatie in de wachtkamer een stevig boekje open te doen. Letterlijk, want in de loop van november gaan we het in boekvorm aan de Tweede Kamer aanbieden.Debat


Aan de kaak stellen is één, maar als Het Roer Moet Om willen we ook altijd graag helpen de oplossing dichterbij te brengen. Daarvoor organiseren we op zaterdag 14 december in het hartje van Den Haag – op de Spaanse Trap van het Wijnhavengebouw van de Universiteit Leiden – een publiek debat met vele denkers en doeners rond de zorg. Doel is om tot een gericht en concreet pakket van actiemaatregelen te komen, waarmee de politieke partijen hun programma’s richting kunnen geven. Duidelijk is nu al dat oplossing van dit probleem vraagt om veel bredere veranderingen en harde keuzes, zowel van politieke bestuurders, als van verzekeraars en zorgpartijen. Denk daarbij aan een halt toeroepen aan het concurrentie-denken en de versnippering in de zorg , erkennen dat medische zorg een publieke basisvoorziening is, het keren van de steeds meer aangejaagde ‘zorgconsumptie’, maar ook aan de inmiddels al fnuikende personeelsschaarste in de zorg waar waardering in brede zin ontbreekt.Beleidsverandering


Met dit concrete pakket aan actiemaatregelen onder de arm gaan we weer terug richting politiek. Want, ministers en Kamer hebben uiteindelijk een cruciale rol in de verandering die nodig is.Tot slot:


Van heel andere orde is onze voortgaande inspanning om de bureaucratie de kop in te drukken. Waaronder het doelmatiger krijgen van het accreditatieproces van de NPA. Na het besluit om het principe van verplichte jaarlijkse praktijkbezoeken los te laten, onderzoekt men nu het accreditatieproces op doelmatigheid, met behulp van de door ons ontwikkelde Trechter van Verdunning. De komende weken krijgen wij daarvan het resultaat te zien. Laat het ook zelf de NPA luid en duidelijk weten als je straks niet tevreden bent over het eindresultaat!

Bestrijden van bureaucratie in de zorg blijft een continue krachtsinspanning van ons allemaal. Zo kan de actie ‘(Ont)regel de Zorg’ niet zonder jullie scherpe aandacht. Constateer je bureaucratische lastenverzwaring: meld het op de site www.hetroergaatom.nl. Hier vind je ook de weigerbrief als er weer om afgeschafte verklaringen wordt gevraagd.

Bron: Het roer moet om