Coming Out Day in het teken van roze seniorenJe thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. De zes regenbooggemeenten (Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer) organiseerden op Coming Out Day (11 oktober) in samenwerking met COC Haaglanden een miniconferentie met als thema ‘LHBTI-vriendelijk beleid binnen zorg- en welzijnsinstelling die te maken hebben met roze senioren.

Met deze miniconferentie willen de organisatoren meer bewustzijn en aandacht creëren voor de seksuele diversiteit bij cliënten en medewerkers binnen zorg- en welzijnsinstelling. Daar is nog lang niet altijd sprake van, waardoor roze senioren soms het gevoel hebben weer ‘terug de kast’ in te moeten. Er zijn gesprekken gevoerd met roze senioren, wethouders uit de regio Haaglanden, bestuurders en medewerkers van zorg- en welzijnsinstelling en andere betrokkenen.

Den Haag moet een plek zijn waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Een stad waar plek is voor iedereen en waar niet wordt gediscrimineerd op basis van geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke beperking. En niet alleen tijdens Coming Out Day, maar het hele jaar door moeten mensen zich geaccepteerd en sociaal veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de sport, maar ook in de zorg“, aldus Bert van Alphen.

Roze senioren

Uit onderzoek en gesprekken met roze senioren blijkt dat zij zich in een zorgsituatie niet veilig voelen om open te zijn over hun seksuele- of genderdiversiteit. Hierdoor blijft de identiteit onzichtbaar. Ook worden zij geconfronteerd met vooroordelen, pesten of uitsluiting. Besturen, managers, professionals en andere bewoners zijn zich vaak niet bewust van deze problematiek.

Ook op oudere leeftijd moet iedereen zichzelf kunnen zijn. In zorg- en welzijnsinstellingen moet seksuele- en genderdiversiteit meer worden geaccepteerd. Het college wil in het najaar een inventarisatieonderzoek starten door met deze zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek te gaan. Waar lopen de instellingen tegenaan? Wat hebben zij nodig en hoe kan de gemeente (en LHBTI-organisaties zoals COC Haaglanden) hen ondersteunen.

Wethouder Bert van Alphen: “Roze ouderen hebben meer dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten te maken met eenzaamheid en sociaal isolement. Dat vind ik onacceptabel. Ik wil meer bewustwording bij het management en het zorgpersoneel creëren en hen bewegen ‘LHBTI-vriendelijk’ beleid te maken door bijvoorbeeld het Roze Loper-keurmerk te behalen.Roze Loper-keurmerk


Om er voor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuele zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. De Roze Loper is het keurmerk dat bevestigt dat een woonzorgvoorziening op adequate wijze inspeelt op de wensen en behoeften van roze ouderen. Dit gebeurt op het gebied van beleid, het zorg- en welzijnsaanbod, normen binnen de woon- en zorgomgeving, het personeelsbeleid en ondersteunende diensten. De Roze Loper kan gebruikt worden in woonzorg- en thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen. Drie Haagse zorginstellingen Het keurmerk van roze ouderen is inmiddels toegekend aan drie Haagse zorginstellingen.

Bron: Gemeente Den Haag