Duizenden Intramed-gebruikers kunnen nu eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen

Sinds 9 oktober is de koppeling tussen ZorgDomein en het patiëntendossier van Intramed een feit. De samenwerking is een belangrijke stap in het streven naar eenvoudige, foutloze en veilige gegevensoverdracht tussen veel verschillende soorten zorgverleners. Een groot aantal zorgaanbieders kan nu nog beter samenwerken met huisartsen en andere verwijzers.

Duizenden zorgverleners in de Geestelijke Gezondheidszorg, in zelfstandige behandelklinieken en in de paramedische zorg gebruiken zowel ZorgDomein als het EPD van Intramed. Bij het ontvangen van een verwijzing via ZorgDomein kunnen deze gebruikers nu de complete verwijsbrief, bijlages, het afspraakbericht en de bijbehorende patiëntgegevens automatisch in het EPD van Intramed opnemen. Dat betekent: sneller en gemakkelijker werken met minder fouten. Ook vereenvoudigt de koppeling het versturen van rapportages.

Betere zorg leveren

“Heel vooruitstrevend,” noemt praktijkmanager Koen Ruigrok van MTC de Viergang in Pijnacker de koppeling. Zijn fysiotherapiepraktijk probeerde de innovatie vrijwel als eerste uit. “Dit is een goede ontwikkeling, die ons het leven een stuk gemakkelijker maakt. Goede communicatie tussen zorgverleners is ook beter voor de patiënt. Door kennis uit te wisselen, kunnen we gerichter analyseren, behandelen en doorverwijzen.”

Intramed is de grootste leverancier van softwarepakketten voor paramedici en vrijgevestigde GGZ-professionals. “De koppeling met ZorgDomein past in onze visie,” zegt Niels Christoffel, productcoördinator bij Intramed. “We willen de administratieve last van zorgverleners verlagen, zodat ze meer tijd en aandacht aan hun patiënt kunnen besteden en betere zorg kunnen leveren. Deze koppeling gaat daaraan zeker bijdragen.”

Meer mogelijkheden

Ruben Pape, namens ZorgDomein betrokken bij de koppeling, is tevreden over het resultaat en de samenwerking: “Intramed is natuurlijk een van de grote spelers; zeer veel paramedici werken met het systeem. Al die zorgverleners kunnen binnenkort de volle potentie van ZorgDomein gaan benutten. Voor de nabije toekomst staan er overigens nog meer koppelingen met informatiesystemen gepland én nieuwe mogelijkheden voor gebruikers. Zo gaan we het terugrapporteren aan de verwijzer nog eenvoudiger maken: dat moet straks direct vanuit Intramed kunnen. Als tussenstap hebben we wél al geregeld dat een zorgverlener zich niet dubbel hoeft aan te melden bij Intramed en ZorgDomein.”

“Verder willen we het annuleringsbericht aanpakken”, vult Niels Christoffel aan. “Stel dat je een verwijzing via ZorgDomein hebt ontvangen, de patiëntkaart is aangemaakt, de afspraak staat – en dan wordt die verwijzing om een of andere reden geannuleerd. We willen dat die annulering dan automatisch in de agenda en het patiëntendossier verwerkt wordt. Al die verbeteringen leveren tijd en aandacht op die je weer aan patiëntenzorg kunt besteden.”

Over Intramed

Intramed levert overzichtelijke, efficiënte en betaalbare software voor de zorg. Software die meer dan 19.000 professionele (para)medici ondersteunt in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Gebruiksgemak en optimale service zijn de belangrijkste uitgangspunten van Intramed. Intramed biedt één geïntegreerde oplossing voor administratie en beroepsinhoudelijke zaken.

Over ZorgDomein

ZorgDomein brengt met zijn platform vraag en aanbod in de zorg bij elkaar: het zorgaanbod wordt transparant, patiënten en verwijzers kunnen kiezen voor de juiste zorg, zorgverleners zijn beter geïnformeerd en alle benodigde gegevensuitwisseling verloopt digitaal volgens de laatste standaarden. ZorgDomein is veruit de meest gebruikte manier om patiënten digitaal te verwijzen, diagnostiek aan te vragen, teleconsulten te doen en over patiënten te overleggen. Vrijwel alle huisartsen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en laboratoria gebruiken ZorgDomein, evenals GGZ-, VV&T- en vele andere zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals.

Bron: ZorgDomein