Zorginstelling Sutfene genoodzaakt thuiszorgtak op te heffen

0
663

Alle thuiszorgmedewerkers krijgen andere passende baan aangeboden binnen Sutfene

Zorginstelling Sutfene heeft aangekondigd dat het haar thuiszorgactiviteiten en casemanagement Dementie per 1 januari 2020 moet beëindigen. De reden hiervoor is dat dit bedrijfsonderdeel, ondanks alle grote inspanningen tot verbetering al jaren verlieslatend is. Alle 100 thuiszorgmedewerkers krijgen een andere passende functie aangeboden binnen Sutfene. De ruim 400 thuiszorgcliënten worden geholpen bij het vinden van een nieuwe thuiszorgaanbieder.

Sutfene vindt thuiszorg belangrijk

Ben van Gent, de bestuurder van Sutfene, betreurt het zeer dit besluit te moeten nemen, maar geeft aan dat het onvermijdelijk is dat Sutfene haar thuiszorgtak opheft. Van Gent: “Thuiszorg vindt Sutfene heel belangrijk. Echter er moet nu jaarlijks heel veel geld bij. Dat gaat uiteindelijk ten koste van cliënten die bij ons wonen en zorg ontvangen. Dat is maatschappelijk gezien niet acceptabel, zorgverzekeraars kunnen blijkbaar hun tarieven niet voldoende ophogen, dus moeten we stoppen.”

Financiële resultaten

Van Gent geeft aan dat de financiële resultaten in de thuiszorg in het eerste half jaar van 2019 fors verbeterd hadden moeten zijn, en de hoeveelheid cliënten gestegen. Tijdens het peilmoment in juli waren beide niet verbeterd, eerder verslechterd. Het verlies op de thuiszorgtak gaat in 2019 oplopen tot minstens € 500.000 en misschien nog meer.

De oorzaak van het verlies is onder andere het feit dat Sutfene bij de zorgverzekeraars in de afgelopen jaren de zorgtarieven niet voldoende omhoog kreeg, en dat de thuiszorg daarnaast te weinig schaalgrootte heeft. Een snelle verbetering van de situatie met het huidige personeelstekort is niet reëel, en daarom is het managementteam in augustus gestart met een eerste verkenning om de thuiszorg te stoppen. Vanaf dat moment zijn verschillende scenario’s onderzocht en zijn de juridische componenten en de rechten en plichten van medewerkers, zorgverzekeraars en cliënten in kaart gebracht. Na uiterst zorgvuldige weging is bewust gekozen voor uitfasering van de thuiszorg. De dagbesteding zal blijven bestaan. En natuurlijk blijft Sutfene gewoon verpleeghuiszorg en revalidatie bieden.

Cliënten krijgen hulp, medewerkers worden herplaatst

Zowel de 100 thuiszorgmedewerkers als de ruim 400 thuiszorgcliënten krijgen alle mogelijke hulp van Sutfene. Voor de thuiszorgmedewerkers wordt een herplaatsingstraject opgestart, zodat zij allemaal snel kunnen doorstromen naar een andere passende functie binnen Sutfene. De organisatie zal haar thuiszorgcliënten zo goed mogelijk helpen om snel een nieuwe aanbieder te vinden en de overdracht van dossiers en werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ben van Gent: “Een besluit om de thuiszorg te stoppen valt iedereen zwaar. Sutfene heeft de thuiszorg met passie aangeboden, en we hebben jaren geknokt om dit onderdeel gezond te maken. Maar soms moet een hard besluit vallen, ook als het voor cliënten en voor medewerkers zwaar zal vallen. Cliënten hechten zich logischerwijze aan hun verpleegkundigen en verzorgenden. Die band verbreken is pijnlijk. We gaan er alles aan doen om zowel onze cliënten als onze medewerkers een goede nieuwe plek te bieden.”

Bron: Sutfene