Goed scheiden vraagt om een verbindende aanpak

0
812

“Verbinding… een bijna paradoxaal begrip voor een themanummer over scheidingen! Maar wat mij betreft uiterst relevant in dit verband. Het begrip speelt ook in de benadering van het programma Scheiden zonder Schade een grote rol. Het gaat om verbinding op verschillende niveaus: het besef dat je als ouders verbonden blijft, ook al ga je uit elkaar. Het besef dat wij als samenleving van betekenis kunnen zijn als mensen in een scheiding terechtkomen en dat we dan niet moeten wegkijken. En het besef dat professionals vanuit de juridische en de zorghoek moeten samenwerken.” – André Rouvoet, p. 64 van magazine Echt Scheiden.

In een oplage van 20.000 exemplaren wordt in de tweede week van november het magazine Echt Scheiden verspreid naar (familierecht)advocaten, (familie)mediators, kinderrechters, notarissen, politie en professionals werkzaam in jeugdzorg en onderwijs.

Echtscheiding

Het magazine voor professionals die met echtscheiding te maken hebben is bedoeld om vakgenoten te informeren over visies en regelingen rondom echtscheiding in combinatie met promotie voor boeken van de uitgeverij op dit terrein. Verder presenteren de zusterbedrijven van SWP hun eigen gelieerde producten: Logavak voor opleidingen en cursussen en Logacom de vakcongressen in dit gebied.

Vooraf konden professionals intekenen op dit magazine en hiermee zijn zo’n 3.500 exemplaren vooruit besteld.

Een digitaal exemplaar van Echt scheiden is in te zien via: https://issuu.com/swpbook/docs/uitgeverijswp_echt_scheiding_web

Bron: SWP