IJsselland Ziekenhuis behaalt alle VIPP doelstellingen

Woman surrounded by computer icons and binary, portrait

Het IJsselland Ziekenhuis is één van de vijf ziekenhuizen in Nederland die binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle modules behaald heeft.

Enkele weken geleden behaalde het IJsselland al modules A2 en A3 en sinds deze week is ook de B2 module succesvol afgerond.
Het behalen van de B2 module betekent onder meer dat recepten digitaal verstuurd worden naar de openbare apotheek. Die kan de medicatie daardoor klaarmaken nog voordat de patiënt langskomt. Deze hoeft hierdoor veel minder lang te wachten. En bovendien is de kans op medicatiefouten kleiner.

Trots

Nicole Botta, ziekenhuisapotheker is heel trots op het bereiken van dit mooie resultaat: ’We zijn het eerste ziekenhuis in de regio die de B2 module behaald heeft en daar hebben we hard voor gewerkt. Het is een groot voordeel voor zowel de patiënt als de zorgverlener dat we onze recepten nu digitaal kunnen versturen; dit voorkomt medicatiefouten en bespaart tijd.’   

Eigen regie


Het VIPP-programma heeft als doel de patiënt meer inzicht te geven in zijn eigen zorgproces, zodat hij hier meer regie over kan voeren. Het uitwisselen van gegevens is hierbij een belangrijke voorwaarde.  Ook worden patiënten gestimuleerd om hun ziekenhuis gerelateerde zaken online via Mijn IJsselland te regelen. Zo kunnen patiënten via Mijn IJsselland onder andere vragenlijsten invullen, NAW-gegevens actualiseren en afspraken maken na verwijzing door de huisarts.

Over VIPP


VIPP voor ziekenhuizen was het eerste stimuleringsprogramma voor digitale, standaard gegevensuitwisseling. Het sluit aan op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan.

Bron: IJsselland Ziekenhuis