Het Hubrecht Institute vernoemt laboratorium naar stichting DON-oprichter Maarten de Gruyter

0
448

Het Hubrecht Institute heeft op 12 november een laboratorium, waar onderzoek gedaan wordt naar diabetes type 1, vernoemd naar Maarten de Gruyter, oprichter van stichting DON (Diabetes Onderzoek Nederland). Het Hubrecht Institute geeft met deze benoeming Maarten de Gruyter erkenning voor zijn initiatief om diabetesonderzoek te richten op stamcellen. Door de ondersteuning van stichting DON en in het bijzonder door het persoonlijke doorzettingsvermogen van de Gruyter wordt er nu structureel gewerkt aan baanbrekend onderzoek naar de oplossing voor diabetes type 1.

Maarten de Gruyter, die zelf ook diabetes type 1 heeft, zet zich al sinds de start van stichting DON in 2006 in om een oplossing te vinden voor deze ziekte. De Gruyter wist dat er in het Hubrecht Institute onderzoek naar kanker plaatsvond, gericht op stamcellen. Dat bracht hem op het idee om ook diabetesonderzoek te verrichten op stamcellen. Jeroen den Hertog, adjunct-directeur van het Hubrecht Institute: “We vonden deze benoeming van het laboratorium op zijn plaats omdat Maarten zich al meer dan 10 jaar inzet op het gebied van diabetes type 1 waardoor de oplossing voor patiënten dichterbij aan het komen is.”

Deze bijdrage van de Gruyter is uniek in Nederland. Den Hertog vervolgt: “De Gruyter heeft de stichting aangewend om een hoger doel te bereiken: een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft veel geld weten op te halen voor een specifiek doel, iets waar we in Nederland over het algemeen niet zo goed in zijn. Bovendien verbindt hij onderzoekers en instituten.”

Paul Bouter, internist en directeur van de stichting Vrienden van het Hubrecht Institute: “Is blij met de goede samenwerking met Stichting DON. Maarten de Gruyter heeft fantastisch werk verricht om het onderzoek naar de oplossing voor diabetes type 1 mogelijk te maken. Wat zou het fantastisch zijn als de oplossing voor diabetes type 1 in het Maarten de Gruyter Laboratorium van het Hubrecht Institute gevonden wordt.”

Ontwikkelingen in het onderzoek

Het Hubrecht Institute heeft 23 onderzoeksgroepen die fundamenteel, multidisciplinair onderzoek verrichten op gezonde en zieke cellen, weefsels en organismen.  Het onderzoek binnen het Hubrecht Institute richt zich op de ontwikkelings- en stamcelbiologie. Onder leiding van professor de Koning wordt in het laboratorium van het Hubrecht Institute al tien jaar onderzoek gedaan naar diabetes type 1. Door de motivatie en de persoonlijke drijfveer van de Gruyter en de ondersteuning die het Hubrecht Intituut krijgt vanuit stichting DON, zijn ze inmiddels al zover in het onderzoek dat de cellen zelfs al insuline aanmaken.

Laboratorium Maarten de Gruyter

Het laboratorium waar de groep van de Koning onderzoek doet, op de tweede verdieping van het Hubrecht Institute, heet vanaf nu het ‘Maarten de Gruyter Laboratorium’. Maarten de Gruyter is niet de eerste baanbrekende naam die vernoemd is in het Hubrecht Institute. Zo werd het auditorium van het Hubrecht Institute al vernoemd naar Ted Peek en de aula naar Karin Polhuys, vanwege hun enorme inzet voor weterschappelijk onderzoek. 

Over het Hubrecht Institute

Het Hubrecht Institute is een onderzoeksinstituut dat zich richt op ontwikkelings- en stamcelbiologie. De 23 onderzoeksgroepen van het instituut doen fundamenteel en multidisciplinair onderzoek, zowel in gezonde systemen als in ziektemodellen. Het Hubrecht Institute is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bevindt zich op Utrecht Science Park. Sinds 2008 is het instituut geaffilieerd met het UMC Utrecht. Dit bevordert de vertaling van het onderzoek naar de kliniek. Het Hubrecht Institute heeft een partnerschap met het European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Voor meer informatie, ga naar www.hubrecht.eu/nl.

Over de Stichting Vrienden van het Hubrecht Institute

De Stichting Vrienden van het Hubrecht Institute ondersteunt wetenschappers en studenten in hun onderzoek op het Hubrecht Institute. Het verrichten van gedegen onderzoek is nodig om ziekten zoals kanker, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten beter te kunnen behandelen. Voor dit onderzoek is geld nodig en hier draagt de Stichting Vrienden van het Hubrecht Institute aan bij.