Verminderde seksdrift, een frequent voorkomend probleem

0
669

Uit vragenlijstonderzoek van de NHG blijkt dat seksuele problemen onder de Nederlandse bevolking frequent voorkomen. In de totale populatie Nederlanders komen seksuele problemen voor % van de mannen en 27% van de vrouwen.

Meest voorkomende seksuele klachten

Bij vrouwen zijn dit dyspareunie (pijnlijke gemeenschap ervaren door de vrouw), orgasmeproblemen en verminderde zin of opwindingsproblemen. Bij mannen zijn erectiele disfunctie en vroegtijdige zaadlozing vaak de reden van een verminderde seksdrift. Mensen met seksuele klachten kunnen een forse lijdensdruk ervaren en problemen hebben met het aangaan en behouden van intieme relaties.

Van de mannen geeft 8% aan erectieproblemen te hebben, 10% heeft een vroegtijdige zaadlozing. Bij de vrouwen heeft 11% orgasmeproblemen, 3% geeft aan verminderd seksueel verlangen te hebben, 10% heeft opwindingsproblemen. Tevens heeft 5% dyspareunie en eveneens 5% heeft vaginisme. Deze problemen kunnen in combinaties aanwezig zijn.

Meer aandacht seksueel functioneren

Seks is gezond voor lijf en je geest. In veel gevallen is een seksueel trauma of relatieproblemen de oorzaak voor een verminderd libido. Bij de behandeling van seksuele klachten staan voorlichting en praktische en leefstijl adviezen centraal. Er moet meer aandacht zijn voor de diverse aspecten van seksueel functioneren: lichamelijk, psychisch, relationeel, sociaal/cultureel en genderverschillen.

Het aantal patiënten dat zich met seksuele klachten bij de huisarts meldt is laag. De belangrijkste oorzaak van het verschil tussen voorkomen van seksuele klachten en spreekuurbezoek is vermoedelijk de drempel die patiënten en artsen ervaren om seksuele klachten bespreekbaar te maken. Schaamte speelt bij beiden een rol, de artsen geven daarnaast aan gebrek te hebben aan tijd en training.

Ontstaan van seksuele opwinding

Voor het ontstaan van seksuele opwinding zijn lichamelijke, psychische en sociale factoren in combinatie met een adequate stimulatie van belang. Ten eerste is een situatie nodig waarin men ontvankelijk is voor seksuele stimuli of bereid is over te gaan tot seksuele activiteit. Een tweede voorwaarde is adequate seksuele stimuli. Dit kunnen externe prikkels zijn, zoals visuele, tactiele of auditieve, maar ook interne, zoals herinneringen of fantasieën. Bij verminderde zin of opwindingsproblemen kan wellicht een sexshop uitkomst bieden.

Prettige seksuele ervaringen kunnen motiveren tot herhaling van seksueel gedrag.

Verminderde zin of opwindingsproblemen

Verminderde zin of opwindingsproblemen: bij verminderde zin of opwindingsproblemen spelen negatieve ervaringen en remmende gedachten veelal een rol (zie kader Belemmeringen bij seksualiteit). Deze kunnen belemmerend werken op de seksuele respons.

Factoren die van invloed zijn: relatie met de partner, kinderwens, angst voor zwangerschap of soa en de normen en waarden vanuit opvoeding, cultuur of verschil in seksuele behoeften tussen partners hoeft niet altijd op een seksuele stoornis te berusten. Ook bij een seksshop kunnen ze helpen met tips en adviezen. Let wel: de functie en betekenis van seksualiteit is voor mannen en vrouwen nogal eens verschillend.

Seksuele belemmeringen:

 • inadequate stimulatie (seksuele prikkels);
 • beperkt seksueel (erotisch) repertoire;
 • prestatiegerichte seksuele activiteit;
 • seksuele problemen bij partner;
 • irreële verwachtingen (mythes).
 • Lichamelijke belemmeringen
 • anatomische, hormonale, neurologische, cardiovasculaire aandoeningen;
 • medicatiegebruik;
 • behandeling (chirurgie, bestraling bekkengebied, chemotherapie).

Psychologische belemmeringen:

 • stress en life-events;
 • depressie, woede, angst;
 • belemmerende negatieve gedachten;
 • negatief zelf- of lichaamsbeeld;
 • negatieve seksuele ervaringen.
 • Sociale belemmeringen
 • relatieproblemen;
 • miscommunicatie over wensen en grenzen;
 • angst voor ongewenste zwangerschap of soa;
 • repressieve culturele of religieuze waarden en normen;
 • geen partner; geen geschikte, rustige plek, angst gezien of gehoord te worden.