Benoeming voorzitter Gezondheidsraad

0
380

Prof. dr. B.J. (Bart-Jan) Kullberg wordt per 1 januari 2020 voorzitter van de Gezondheidsraad. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Bart-Jan Kullberg (1957) is werkzaam bij het Radboudumc, waar hij in 2003 werd benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde en Infectieziekten. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg en wetenschap. Kullberg studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde aldaar in 1992. Sindsdien is hij werkzaam als opleider van internist-infectiologen. Hij bekleedde vele landelijke en internationale functies op gebied van behandelrichtlijnen en goed gebruik van antibiotica.

Kullberg is goed bekend met het werk van de Gezondheidsraad. Sinds 2011 was hij als commissielid betrokken bij meerdere adviezen en in 2015 werd hij benoemd in de Beraadsgroep Gezondheidszorg.

De functie van voorzitter van de Gezondheidsraad is een deeltijdfunctie. Daarnaast blijft Bart-Jan Kullberg verbonden aan het Radboudumc, waar hij doorgaat met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van infectieziekten en antibiotica, en met het opleiden van nieuwe generaties specialisten.

Zijn benoeming volgt op het besluit van de huidige voorzitter prof. dr. Pim van Gool om na ruim zeven jaar zijn verzoek tot ontslag in te dienen bij de minister van VWS

Bron: Rijksoverheid