De elektronische neus verder ontwikkelen

De eNose is een elektronische neus die vluchtige stofjes kan meten in de lucht die je uitademt. Die stofjes kunnen kenmerkend zijn voor (ziekte)processen in het lichaam. De eNose technologie heeft daarmee veel potentie uit te groeien tot een instrument dat à la minute in de kliniek een advies kan geven over (chronische) longziekten. Op dit terrein -het vakgebied van de breathomics-  wordt veel onderzoek gedaan. Het doel is om de techniek verder te verfijnen zodat die een toepassing kan krijgen in de dagelijkse praktijk.

Stap voor stap dichter bij klinische toepassing

 
Brinkman beschrijft in zijn proefschrift het gebruik van de eNose bij diagnose, fenotypering, meten van medicatiespiegels, screening en monitoring van ziekteactiviteit. Daarnaast werkte hij op technisch vlak aan de mogelijkheden voor een (internationaal) multicenter onderzoek gericht op technieken om adem-samples op te slaan en te analyseren. De promovendus schrijft dat de eNose technologie stap voor stap dichter bij een klinische toepassing komt. Toch zijn er nog belangrijke hordes te nemen, met name op het gebied van biologische onderbouwing, bevestiging van de bevindingen en het in kaart brengen van (mogelijke) verstoringen door bijvoorbeeld medicatiegebruik en roken.
Link naar proefschrift

Dinsdag 10 december
Promotie, Agnietenkapel (UvA), 10.00 u
Paul Brinkman: De elektronische neus verder ontwikkelen

Bron: Amsterdam UMC