Meeste mensen voor vuurwerkverbod voor particulieren in gemeente

Een kleine meerderheid van 53 procent is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten in hun eigen gemeente. Dit blijkt uit het jaarlijkse vuurwerk onderzoek van EenVandaag. De gemeente Apeldoorn wil volgend jaar zo’n verbod invoeren. 41 Procent van de ondervraagden ziet een gemeentelijk verbod juist helemaal niet zitten.
Lees hier waarom mensen voor of tegen een verbod in hun gemeente zijn.

Traditie vuurwerk minder belangrijk

De deelnemers hechten wat minder waarde aan de traditie van zelf vuurwerk afsteken dan twee jaar geleden. Toen vond nog 51 procent dit belangrijk met Oud en Nieuw. Nu is dat gedaald naar 44 procent. Daar staat tegenover dat de groep die het niet zo belangrijk vindt, is gegroeid van 49 procent in 2017 naar een meerderheid van 56 procent in 2019. 
De meeste deelnemers denken dat het onvermijdelijk is dat het afsteken van vuurwerk door particulieren op termijn gaat verdwijnen. Zes van de tien (59 procent) verwachten dat dit over 10 jaar niet meer mogelijk is in Nederland. 
Lees hier waarom mensen dit zeggen en hoe jonge mensen die zelf vuurwerk afsteken hierover denken.


Vuurwerkvrije en vuurwerkblije zones

In het onderzoek werd ook gevraagd naar de steun voor ‘vuurwerkvrije’ en ‘vuurwerkblije’ zones. Lees hier de uitslag. 

Vandaag presenteert Joyce Boverhuis de uitslagen van dit onderzoek bij EenVandaag op radio, tv en online.


Over dit onderzoek

Het onderzoek vond plaats van 3 tot 9 december 2019. Aan het onderzoek deden 37.757 mensen mee, deels leden van het EenVandaag Opiniepanel en deels eenmalige externe deelnemers. 

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 65.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. 

Bron: EenVandaag

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen