Ontketende zorg

De zorg voor de groep patiënten met een voorbijgaand herseninfarct, herseninfarct en hersenbloeding, tezamen stroke genoemd, is door een toename in behandelopties en andere inrichting de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Momenteel is de zorg voor patiënten met een stroke grotendeels geketend vormgegeven. Het streven is om de afzonderlijke schakels in de keten te ontketenen en rondom de patiënt opnieuw te organiseren tot een sterk netwerk.

Leeropdracht


De leeropdracht van Van den Berg (bijzonder hoogleraar Vasculaire Neurologie ) over “organisatie van de stroke zorg” behelst verschillende projecten waarin deze ontketening en netwerkgerichte samenwerking centraal staan. Tijdens de oratie komen deze projecten aan bod, waarvan de Waardetuin en de ‘Virtual Ward’ de belangrijkste zijn.

In de Waardetuin staat uitkomstgerelateerde zorg in het netwerk centraal. Door een nauwere samenwerking streven ziekenhuizen, verpleeg- en revalidatie-instellingen samen met de huisarts naar een afname van ‘verkeerde bed problematiek’. Met de ‘Virtual Ward’ wordt in Amsterdam een virtuele zorgomgeving gecreëerd waarin de mogelijkheid bestaat tot meer zelfzorg en coaching op afstand door telemonitoring.

Patiënt meer centraal

Hopelijk zal er in de toekomst een ontketende, dat wil zeggen een ingrijpende, verandering in de stroke zorg ontstaan, waarin de patiënt in het hele zorgproces meer centraal komt te staan en zelf meer de regie neemt. Dit in een netwerk waarin we op een moderne manier een uniform zorgaanbod realiseren, waarbij de muren tussen zorginstellingen verdwijnen.

Vrijdag 13 december
Oratie, Aula (UvA), 16.00 uur.
Renske van den Berg-Vos: Ontketende zorg

Bron: Amsterdam UMC