Vanaf 1 januari versterkt het LangeLand Ziekenhuis haar revalidatiegeneeskunde

Vanaf 1 januari versterkt het LangeLand Ziekenhuis haar revalidatiegeneeskunde door samenwerking met Basalt

Basalt en het LangeLand Ziekenhuis breiden de samenwerking uit op het gebied van de revalidatiegeneeskunde. Hierdoor krijgen patiënten van het ziekenhuis snel toegang tot de revalidatieartsen van Basalt en kan de groeiende vraag naar revalidatiegeneeskunde door Basalt worden georganiseerd.

Basalt zet in op schaalvergroting

Eerder nam Basalt de revalidatiegeneeskundige zorg in het HagaZiekenhuis en in het Alrijne ziekenhuis al voor haar rekening. Het LangeLand Ziekenhuis is met deze samenwerking het derde ziekenhuis in Zuid-Holland dat de revalidatie in het eigen ziekenhuis toevertrouwt aan Basalt. Door de revalidatie uit handen te geven kan het ziekenhuis zich concentreren op de overige specialismen terwijl de revalidatie geborgd is. Beide organisaties hebben afspraken gemaakt over de uitkomsten van de revalidatie, de kwaliteit van zorg en de organisatie van de revalidatiegeneeskunde.


Revalidatie belangrijk onderdeel van complexe zorg

Revalideren voor, tijdens en na een behandeling in het LangeLand Ziekenhuis wordt steeds belangrijker nu de zorg voor patiënten in complexiteit verder toeneemt en de ligduur in de ziekenhuizen steeds korter wordt. Samen met de medisch specialisten van het LangeLand Ziekenhuis kunnen de revalidatieartsen van Basalt met hun team vroegtijdig inspelen op de revalidatiebehoefte van de patiënten. Direct na de poliklinische of klinische intake wordt de revalidatiearts van Basalt betrokken bij de zorg rondom de patiënt. Hierdoor is er aandacht om patiënten te helpen terugkeren in de maatschappij.

Foto: Links dhr. Erik Booden directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis, rechts dhr. Willem Wiegersma bestuursvoorzitter Basalt