Meer psychosociale kennis nodig voor familiegerichte zorg

Dankzij de vele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg blijven kinderen met complexere aandoeningen en grote zorgbehoefte steeds langer leven. De vraag naar psychosociale, familiegerichte begeleiding wordt steeds actueler. Ook de palliatieve kindzorg wordt steeds intensiever. ExpertCare Academy heeft daarom de module Psychosociale Familiezorg ontwikkeld voor kinderverpleegkundigen.

Palliatieve familiezorg

Ouders en ernstig zieke kinderen hebben vaak te maken met veel verschillende disciplines. Daardoor kunnen ze zich niet gehoord en gezien voelen en het overzicht soms kwijtraken. Het is noodzakelijk in de zorg om multidisciplinair te werken, maar dit is erg intensief voor het gezin. De kinderverpleegkundige staat vaak heel dicht bij het gezin. Deze vertrouwensrelatie kan je goed inzetten om psychosociale begeleiding te bieden.

Er komt steeds meer aandacht voor de zorg vanuit alle domeinen: lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel door palliatief te redeneren. Door preventief aandacht te besteden aan verliesbegeleiding, hier tijd en ruimte voor te bieden tijdens de verpleegkundige zorg en familiegericht te gaan kijken kun je aan de actuele behoefte van psychosociale, gezinsgerichte zorg gaan voldoen.

Familiegerichte zorg bieden

Na het overlijden van het kind zijn de zorgen voor ouders en naasten niet meteen voorbij; vaak begint dan pas het verwerkingsproces. De opgebouwde vertrouwensband als kinderverpleegkundig zou effectief ingezet kunnen worden om nazorg te bieden in de psychosociale, familiegerichte begeleiding. In de praktijk is er nu echter nog geen geïntegreerd aanbod. Door familiegericht te gaan kijken naar en begeleiding te bieden aan elk individu van het gezin op psychosociaal gebied kan ernstig psychisch lijden worden voorkomen.

Module Psychosociale Familiezorg

Psychosociale familiezorg vraagt om meer kennis, anders te kijken naar het kind en gezin, meer professionele nabijheid en verdere ontwikkeling van familiegerichte zorgaanbod. De module Psychosociale Familiezorg bij ExpertCare Academy brengt de twee werelden van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding bij elkaar, waardoor de familiegerichte zorg wordt geoptimaliseerd met betrekking tot rouw en verlies. Deze 7 maanden durende module is ingeschaald op NLQF-6 niveau en start 13 februari 2020 in Nieuwegein. Alle informatie over deze module en andere opleidingen van ExpertCare Academy is na te lezen op ?www.expertcare.nl/adademy?.

Over ExpertCare

ExpertCare is continu in ontwikkeling om het onmogelijke thuis mogelijk te maken in de zorg. Zij bieden gespecialiseerde verpleging thuis aan volwassenen en kinderen van 0-18 jaar. Aan kinderen van 0-18 jaar biedt Villa ExpertCare gespecialiseerde verpleging ‘zo thuis mogelijk’ in Villa’s in Rijswijk, Vleuten, Waalre en Wezep. ExpertCare Academy ontwikkelt diverse maatschappelijk relevante verpleegkundige vervolgopleidingen en scholingen voor de toekomst in de zorg. Kijk voor meer informatie op ?www.expertcare.nl?.

Bron: ExpertCare