Opnieuw erkenning voor College Zorgopleidingen (CZO) MCL

0
579

MCL ontvangt opnieuw erkenning voor de opleiding tot klinisch perfusionist, operatieassistent, anesthesiemedewerker, intensivecareverpleegkundige, spoedeisendehulpverpleegkundige, recoveryverpleegkundige, cardiac-careverpleegkundige en sedatiespecialist.

Eind 2019 heeft er een audit plaatsgevonden voor eerdergenoemde opleidingen. De audit had twee doelen: de kwaliteit van de CZO-opleiding toetsen in de praktijk en verbetervoorstellen doen voor de praktijkleerplaats. Op alle CZO-opleidingen waren weinig tot geen opmerkingen.  Deze erkenning door het CZO onderstreept de kwaliteit van de zorgopleiding. Het CZO zorgt ervoor dat zorgprofessionals voldoen aan de CZO-opleidingseisen die landelijk vastgesteld worden door het werkveld en opleiders uit de praktijk. Kandidaten die een CZO-erkende opleiding hebben voltooid, ontvangen van het CZO een diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd.

Koos Komdeur, manager MCL Academie: ‘We zijn trots op dit prachtige resultaat. Met veel dank verschuldigd aan de verschillende afdelingen die jaar in jaar uit hun uiterste best doen om alle studenten de begeleiding te geven die ze verdienen. Zoals tijdens de audit is genoemd door het CZO: Het MCL straalt opleiden uit! Met de adviezen die we hebben gekregen gaan we aan de slag.’  

Bron: MCL