Vereniging Afbouwmedicatie en wetenschappers Peter C. Groot en Jim van Os: Zorginstituut Nederland moet adviezen afbouwmedicatie terugtrekken

0
959

Veel gebruikers van psychofarmaca, zoals antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen en antipsychotica, hebben grote moeite hun medicijngebruik af te bouwen, terwijl dit medisch gezien wel wenselijk is. De Stichting Cinderella Therapeutics en het User Research Centrum (URC) van de Universiteit Maastricht hebben zogenaamde taperingstrips ontwikkeld, waarmee de dosering van deze medicijnen geleidelijk en dus veilig wordt afgebouwd. Sommige verzekeraars willen de taperingstrips echter niet vergoeden uit het basispakket, omdat ze volgens hen niet voldoen aan de criteria voor rationele farmacotherapie.

Advies

Middels een openbare oproep eisen de Vereniging Afbouwmedicatie en wetenschappers Dr. Peter Groot (Cinderella) en prof. Jim van Os (URC) dat het Zorginstituut Nederland (ZiN) haar advisering op het gebied van afbouwmedicatie terugneemt. Volgens de Vereniging zijn de adviezen onzorgvuldig tot stand gekomen en daardoor onjuist.

Voor de patiënten die afbouwmedicatie krijgen voorgeschreven is het advies van het Zorginstituut Nederland (ZiN) van groot belang. Het advies van het ZiN is namelijk de basis waarop klachten bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen worden afgehandeld. Door het huidige advies van ZiN aan de Stichting Klachtafhandeling worden klachten van patiënten over hun zorgverzekeraar onterecht afgewezen, aldus de mening van de Vereniging Afbouwmedicatie en de heren Groot en Van Os.

Onderbouwing

Volgens de wetenschappers het advies van ZiN gebaseerd op onvolledig literatuuronderzoek. Peter Groot: “Het ZiN houdt relevante publicaties buiten hun advisering, waardoor de afhandeling niet klopt. Opvallend genoeg zijn patiënten daarvan de dupe: hun klachten over een zorgverzekeraar worden steeds afgewezen op grond van dit advies.” Als voorbeeld noemt hij een advies over een onderwerp waarover 183 publicaties bestaan. In de onderbouwing van het advies bleek dat het Zorginstituut zich baseerde op slechts drie publicaties, die daarnaast minder relevant bleken te zijn.

Vereniging Afbouwmedicatie

De Vereniging Afbouwmedicatie en de twee wetenschappers doen daarom nu de oproep aan Zorginstituut Nederland. Tegelijkertijd is deze oproep verstuurd aan Tweede Kamerleden, met als doel het onzorgvuldige gedrag van het ZiN op de politieke agenda te krijgen van de vaste commissie VWS. De tekst van de oproep is te vinden op Vereniging Afbouwmedicatie.nl

Teveel gebruik antidepressiva

Teveel gebruik van antidepressiva wordt als een groot probleem gezien en al jarenlang wordt geprobeerd om hier iets aan te doen. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nauwelijks resultaat gehad. Het aantal antidepressivagebruikers neemt niet af en het aantal klachten over deze medicijnen ook niet. Het lukt een heleboel mensen niet om op een goede manier te stoppen. Met behulp van taperingstrips lukt dat wel.

Cliënten aan wie vergoeding van de taperingstrips werd of wordt geweigerd worden geadviseerd om hiertegen schriftelijk bezwaar te maken.” Vanaf de website van het User Research Center kan een voorbeeldbrief worden gedownload om dat te doen: https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nl/voorbeeldbrief-zv.

Stichting Cinderella Therapeutics & User Research Center

De stichting Cinderella Therapeutics is een stichting zonder winstoogmerk die alleen met vrijwilligers werkt en stiefkindgeneesmiddelen en -behandelingen beschikbaar wil maken tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Het User Research Center van de Universiteit Maastricht is opgericht om ervaringsdeskundigen in de gelegenheid te stellen om zelf onderzoek te doen. Dr. Peter C. Groot is als vrijwilliger actief voor Cinderella en als onderzoeker en ervaringsdeskundige verbonden aan het User Research Center van de Universiteit Maastricht. Hij wordt voor zijn werk aan de taperingstrips financieel gesteund door Fonds Psychische Gezondheid. Prof. Jim van Os is hoogleraar psychiatrie in Maastricht en als zodanig ook verbonden aan het User Research Center.

Cinderella, het URC, Dr. Groot en Prof van Os hebben geen enkel financieel belang bij de ontwikkeling en de verstrekking van Taperingstrips. Cinderella maakt de taperingstrips niet zelf en heeft apotheker drs. Paul Harder van de Regenboogapotheek bereid gevonden om dat te doen.