LangeLand ziekenhuis in gevarenzone?

0
1018

De raad van bestuur en raad van toezicht van de Reinier Haga Groep hebben de procedure ten behoeve van de juridische fusie van Haga Ziekenhuis, Reinier de Graaf en het LangeLand stopgezet. De bestuursvoorzitter, oud-staatssecretaris Martin van Rijn, heeft veel beleidservaring met gevoelige onderwerpen, zoals de decentralisaties in het sociale domein (2015) en de uitbetaling van pgb’s (2016). Van Rijn zal nu al zijn ervaring met gevoelige beleidskwesties nodig hebben, aldus oud-hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom Guus schrijvers. Door het stopzetten van de fusie gaan de banken geen geld meer lenen aan de Reinier Haga Groep. Banken willen eerst weten wat de raad van bestuur gaat doen met het LangeLand Ziekenhuis. Blijft de Reinier Haga Groep het Langeland besturen? Blijft dat ziekenhuis open? Dat zijn de overdenkingen van Guus Schrijvers over het Langeland op zijn site.

Hieronder som ik drie scenario’s op voor de raad van bestuur, elk met een eigen naam.

1. Het klassieke scenario: LangeLand wordt nevenvestiging van HagaZiekenhuis

In de afgelopen jaren zijn veel kleine ziekenhuizen onderdeel geworden van een grotere ziekenhuisorganisatie. Hier zijn al tal van voorbeelden van: Heerenveen (Medisch Centrum Leeuwarden), Scheemda (UMC Groningen), Meppel (Isala Klinieken), Boxmeer (Radboudumc), Goes (Erasmus MC), Zeist (Diakonessenhuis Utrecht) en Lelystad (St-Jansziekenhuis te Harderwijk). In dit scenario blijft de basiszorg nmeestal overeind. De nadruk ligt op electieve zorg. De acute zorg is meestal alleen beschikbaar tijdens kantoortijd.

2. Het faillissementscenario: LangeLand gaat failliet

In dit scenario brengt de raad van bestuur het faillissement naar buiten. Bijvoorbeeld aangevraagd door de belastingdienst. Een mediahype volgt en vervolgens verschillende kamerdebatten. Minister Bruins stelt een zware commissie in: wat moet er gebeuren na het faillissement? Het issue wordt belangrijk in de twaalf maanden voor de verkiezingen in maart 2021. Guus Schrijvers verwacht niet dat Martin van Rijn hiervoor de verantwoording wil dragen. Waarna hij aftreedt als voorzitter van de Reinier Haga groep.

3. Het OVHT-scenario

In dit scenario staat OVHT voor ‘over de verkiezingen heen tillen’. De raad van bestuur van de Reinier Haga Groep neemt hierbij contact op met VWS-minister Bruins. Want er dreigt een faillissement van het LangeLand Ziekenhuis. De minister benoemt een ‘zware’ adviseur. Deze komt met een advies in april 2021. Dat past dan in de Contourennota die minister De Jonge deze zomer uitbrengt over regionale samenwerking. In het coalitie-akkoord van 2021 komt een passage over het behoud van kleine ziekenhuizen. Het nieuwe kabinet hakt vervolgens knopen door over de casus-Zoetermeer.

Advies

Schrijvers heeft een sterke voorkeur voor het klassieke scenario. Het HagaZiekenhuis en LangeLand zullen dan samen gaan. Het Reinier de Graaf blijft dan alleen achter en is groot genoeg om zelfstandig te blijven. Een faillissement is onwenselijk. Ook het OVHT-scenario heeft niet Schrijvers voorkeur: de onzekerheid voor patiënten en professionals in Zoetermeer gaat dan lang duren. Schrijvers wenst Van Rijn veel wijsheid, creativiteit en geduld toe. Als er één iemand een netelige kwesties kan oplossen, dan is hij dat.

Congres ziekenhuis in 2030 op 19 mei

Op 19 mei vindt het congres Ziekenhuiszorg bij groeiende vraag en tekort aan handen toch toegankelijk en betaalbaar in 2030 .  Een van  de vragen wordt dan: Heeft in 2030 elk klein ziekenhuis een vaste relatie met een UMC of vergelijkbaar groot ziekenhuis?  Diverse sprekers zullen naar verwachting deze vraag beantwoorden met ja, nee of iets daartussen in. Klik hier voor meer info en inschrijving.

Guus Schrijvers