Europese subsidie maakt versnelde ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsoplossingen

Europese subsidie maakt versnelde ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsoplossingen binnen revalidatiezorg mogelijk

Op 1 februari 2020 start Basalt met het Fieldlab Rehabilitation & Mobility, dat gericht is op het versterken van de mobiliteit van revalidatiepatiënten. Een subsidie van 900 duizend Euro van Kansen voor West II maakt mogelijk dat in het Fieldlab de komende vier jaar mobiliteitsoplossingen (door)ontwikkeld worden. Dit gebeurt aan de hand van uiteenlopende innovatieve producten en diensten die bewegen en sport en het gebruik van eHealth en technologie stimuleren.

Innovaties

Basalt wil door middel van deze innovaties bijdragen aan de best mogelijke medisch specialiste behandeling zodat de kwaliteit van leven, de participatie, de zelfredzaamheid en de veiligheid van revalidatiepatiënten verder toeneemt. Bovendien leidt het verbeteren van de kwaliteit en de resultaten van de zorg naar verwachting tot een lagere belasting van mantelzorgers en een afname van zorgkosten.

In Nederland maken jaarlijks ruim 200 duizend patiënten gebruik van medisch specialistische revalidatie nadat zij door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening te maken hebben met complex lichamelijk letsel of functionele beperking. Het Fieldlab Rehabilitation & Mobility richt zich met name op technologische mobiliteitsoplossingen voor deze patiënten.

Het vertrekpunt is een vraag of idee dat wordt aangedragen vanuit medisch-technische bedrijven, kennisinstellingen of de praktijk (de werkvloer). In het lab – dat is ingericht op verschillende locaties van Basalt – worden oplossingen bedacht en verder doorontwikkeld tot marktrijpe producten of diensten die toepasbaar zijn in de klinieken. Na uitgebreid onderzoek wordt vervolgens de stap gemaakt naar opschaling, brede implementatie en borging van de kwaliteit en het gebruik binnen onze behandelmethoden.

Projectpartners en samenwerking

Het Fieldlab Rehabilitation & Mobility is een regionale publiek-private samenwerking. Basalt is aanspreekpunt binnen het project. Daarnaast zijn Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Haagse Hogeschool, Descin, Jagogo, Cue2Walk en Manometric bij het project betrokken. De samenwerking zoals deze plaatsvindt in het Fieldlab noemen wij ‘Basalt Research Innovation Community’. Dit betekent dat medewerkers, patiënten, ondernemers, financiers, onderzoekers en studenten met elkaar werken aan nieuwe bewezen behandelmethoden en technieken. Door het samenbrengen van deze verschillende partijen met sterke expertise en ervaring op het gebied van mobiliteit en bewegen versterken we de lokale economie, toegepast onderzoek, onderwijs en beleid.  

Een subsidie van Kansen voor West II

De toegekende subsidie is afkomstig van Kansen voor West II. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidie is toegekend per februari 2020 en heeft een looptijd van vier jaar.

Bron en foto: Basalt

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen