Maak werk van wet voltooid leven

0
785

Ongeveer tienduizend 55-plussers zijn niet ernstig ziek en toch hebben zij een aanhoudende doodswens. Het Humanistisch Verbond vindt dat er een regeling moet komen voor deze mensen. Maak het vandaag gepresenteerde rapport niet tot een speelbal van coalitiepolitiek.


Uit nieuw onderzoek naar mensen die hun leven voltooid achten, blijkt dat 10.000 55-plussers in Nederland een wens tot levensbeëindiging hebben. De conclusie is dat de term voltooid leven niet deugdelijk is, want te rooskleurig en te verdoezelend. Het Humanistisch Verbond is bang dat het debat nu voornamelijk zal gaan over de grootte van de groep, of de term voltooid leven dekkend is, en of de doodswens van deze groep ambivalent is.
Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond: “De grootte van de groep en definiëring doen er niet toe. Het debat moet niet hier over gaan, maar over of je in Nederland hulp mag bieden aan mensen met een persisterende doodswens.”


Naar verwachting wordt een initiatiefwet rondom voltooid leven snel ingediend, maar de kans dat die regeling sneuvelt in de coalitiepolitiek is helaas groot. Het Humanistisch Verbond vreest dat het kabinet het onderwerp in de ijskast houdt.

Steunbetuiging

Om steun te betuigen aan de 10.000 mensen die existentieel lijden, heropent het Humanistisch Verbond de steunbetuiging ‘Ik wens je een goede dood.’ Zodat we kunnen strijden voor betere wetgeving voor mensen die nu niet gehoord en gezien worden. Iedereen verdient een waardig levenseinde. De steunbetuiging is hier te ondertekenen.

Vrij denken, samen leven

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een menswaardig levenseinde voor iedereen, en we stimuleren het gesprek over de dood. Want bij een goed leven hoort een goede dood. We agenderen, brengen persoonlijke verhalen, achtergrond en helpen je hoe om te gaan met het levenseinde.

Bron: Humanistisch Verbond