Martini Ziekenhuis benoemt Willy Spaan als lid Raad van Toezicht

willy spaan,lumc,leiden,iov zorgvisie

Per 1 juni a.s. neemt de heer prof. dr. W.J.M. Spaan zitting in de Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis. De heer Spaan wordt benoemd tot lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. 

pensioengerechtigde leeftijd

Willy Spaan (1954) is momenteel  werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en voorzitter van de NFU. Ook is hij parttime hoogleraar bij de Universiteit Leiden. In juni legt Spaan zijn huidige functie neer, vanwege zijn aankomende pensioengerechtigde leeftijd.

Zeer ervaren bestuurder


Voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Jan de Jeu: ‘De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn zeer verheugd dat Willy Spaan toetreedt tot de Raad van Toezicht. De heer Spaan is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder in de zorg. We zijn er van overtuigd dat hij een waardevolle toevoeging aan de raad is, en heten hem van harte welkom in het Martini Ziekenhuis.’ Willy Spaan: ‘. het Martini Ziekenhuis is een groot en ambitieus topklinisch opleidingsziekenhuis met een belangrijke regiofunctie. Ik kijk er naar uit om aan de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis een bijdrage te kunnen leveren vanuit de Raad van Toezicht.’ 

Samenstelling en taak Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat uit minimaal zes en maximaal acht personen. De samenstelling is op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De leden worden gehonoreerd volgens de richtlijnen van de NVTZ. Hun taak is toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad stelt tevens het aantal leden van de Raad van Bestuur vast en heeft het recht van benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders. Ook stelt de raad het salaris en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast.
De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat vanaf 1 juni 2020 uit:
de heer drs. J. de Jeu (voorzitter)
de heer prof. dr. W.J.M. Spaan (vicevoorzitter)
mevrouw drs. V.E. Frankot RA
mevrouw prof. dr. J.M.W. Hazes
de heer A.B. Hettinga RA
de heer A.K. in ’t Veld MA

Bron: Martini Ziekenhuis