“We moeten waakzaam zijn voor meningokokken”

0
1277

UAntwerpen organiseerde achttiende Valentijn Vaccinatiesymposium

Tijdens het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium op de Universiteit Antwerpen werden de nieuwste cijfers met betrekking tot meningokokkeninfecties voorgesteld. In 2019 stierven in België vier mensen, onder wie drie jonge kinderen, aan de W-variant.

Het Vaccinatiesysmposium wil allen die betrokken zijn bij vaccinatie in Vlaanderen informeren over de introductie van nieuwe vaccins en over nieuwe kennis rond vaccinatie. Het symposium, reeds aan de achttiende editie toe, wordt georganiseerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (Universiteit Antwerpen) en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.  Centraal dit jaar stond de vraag waarom en wanneer een vaccin gratis ter beschikking wordt gesteld. “Welke stappen dienen allemaal doorlopen te worden, en welke elementen worden in beschouwing genomen, vooraleer een vaccin gratis ter beschikking gesteld wordt”, legt prof. dr. Heidi Theeten (UAntwerpen) uit. “Een actuele kwestie. Denk maar aan het verhaal van baby Pia.”

Vaccinatie-adviezen

Kees Groeneveld van de Gezondheidsraad Nederland lichtte toe hoe vaccinatie-adviezen tot stand komen in Nederland. Dr. Geert Top (Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid) besprak hoe een vaccin terechtkomt in de Vlaamse Vaccinatiekorf. De aanwezigen, meer dan vierhonderd professionals uit de brede medische sector, konden met al hun vaccinatievragen ook terecht bij een expertenpanel. 

Meningokokken WY in stijgende lijn 

Veel aandacht ging ook naar een stand van zaken wat meningokokkeninfecties betreft. Deze bacterie bestaat in meerdere varianten. Tegen meningokokken C wordt in Vlaanderen gevaccineerd, waardoor er vandaag nog amper gevallen gerapporteerd worden. Maar uit de cijfers gepresenteerd door Wesley Mattheus van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, blijkt dat het aantal infecties met meningokokken WY wel in stijgende lijn gaat: in 2019 werden er 28 W-gevallen gemeld in ons land, van wie tien kinderen onder de vijf jaar. “Vier mensen, bij wie drie jonge kinderen, overleefden de infectie niet”, zegt Theeten. “We moeten waakzaam zijn. We zien dat  het aantal meningokokken W-infecties in het Verenigd Koninkrijk en dichterbij in Nederland de voorbije jaren snel steeg en tientallen slachtoffers maakte. Dat is bij ons nog niet het geval, maar strikte monitoring van de situatie is nodig. In 2019 adviseerde de Hoge Gezondheidsraad om een viervoudig vaccin, dat wapent tegen de verschillende meningokokkenvarianten, te gebruiken. Een algemene vaccinatie gebeurt momenteel nog niet, de overheid financiert het niet, maar ouders kunnen het wel op eigen initiatief laten toedienen.” www.uantwerpen.be/nl/congressen/valentijn-vaccinatie-symposium/ 

Bron: UAntwerpen