Bernhoven start proef met spreekuur intensieve chronische zorg

Vanaf 1 februari is Bernhoven gestart met een nieuw spreekuur, het spreekuur intensieve chronische zorg. Vooralsnog start het spreekuur op proef voor een half jaar. Tijdens deze periode wordt onderzocht of het spreekuur doet waarvoor het bedacht is.  Namelijk de kwaliteit van zorg voor patiënten met meervoudige en soms complexe zorgvragen te verbeteren. Daarnaast moet het initiatief bijdragen aan het beheersen van de zorgkosten.

Verschillende aandoeningen

Het gaat in dit onderzoek om een relatief kleine groep patiënten die veel zorg nodig hebben omdat zij vier of meer verschillende aandoeningen hebben. Deze volwassen patiënten hebben  twaalf of meer consulten per jaar of er is sprake van meer dan twee ziekenhuisopnames per jaar. Een deel van deze patiënten ligt langer dan gemiddeld in het ziekenhuis, tien of meer dagen per opname.

Het blijkt uit gesprekken met deze patiënten dat zij behoefte hebben aan coördinatie van zorg en goede communicatie omdat overzicht houden op complexe zorg hen veel inspanning kost.

Ontzorgen

Om deze groep patiënten te ‘ontzorgen’ start Bernhoven het spreekuur intensieve chronische zorg. Een generalist –in Bernhoven zal dat de klinisch geriater of de internist zijn- gaat in samenwerking met een verpleegkundig specialist de zorg voor de patiënt in kaart brengen. Zij creëren overzicht en ondersteunen, waar nodig, de patiënt en diens naasten. Ook het medicijngebruik wordt kritisch bekeken.

Dit moet leiden tot minder vaak ziekenhuisbezoek, afstemming van vaak complexe zorgvragen, rust en overzicht voor de patiënt. Het idee is dat door een betere afstemming van de verschillende zorgvragen ook de zorgkosten gaan afnemen. Wat dat betreft snijdt het mes dus aan twee kanten. De zorg wordt beter én betaalbaarder.

Bron: Bernhoven